Studenti

Seznam učebnic pro kvintu

  • Biologie: Biologie Rostlin- pro gymnázia (FORTUNA)
  • Chemie: ŠRÁMEK, Vratislav. Obecná a anorganická chemie. 2. vyd. Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 2000. ISBN 80-7182-099-7
  • Zeměpis: Geografie 1- pro střední školy
  • Fyzika: BEDNAŘÍK, Milan a Miroslava ŠIROKÁ. Fyzika pro gymnázia: mechanika. 3. přeprac. vyd. Praha: Prometheus, 2000, 288 s. ISBN 80-719-6176-0
  • Dějepis: Dějepis 1- pravěk a starověk (SPN)
  • Anglický jazyk: Maturita Solution- díl 2 (OXFORD)
  • Německý jazyk: Prima- díl 4 (FRAUS)
  • Český jazyk a literatura: SOUKAL, Josef. Literatura pro I. ročník gymnázií. 2. vyd. Praha: SPN – pedagogické nakladatelství, 2009. ISBN 9788072354368
  • SOUKAL, Josef. Čítanka pro I. ročník gymnázií. Praha: SPN – pedagogické nakladatelství, 2001. ISBN 9788072351534.

 

Škola se také účastní mezinárodního zjišťování TIMSS.

Výjezdy v projektu „Voda“

Termíny výjezdů v rámci projektu „Voda“
4. – 10. 2. 2018 Gymnasium Gersthofen
vyučující: Mgr. Milan Schleider, Mgr. Jan Hlávka 10 studentů septimy
15. – 21. 4. 2018  Gymnasium Nova Gorica
vyučující: Mgr. Pavel Štryncl, Mgr. Jan Hlávka 10 studentů sexty
7. – 13. 10. 2018 Gymnasium Hoorn
vyučující: 10 studentů sexty (2018/19)

Organizace školního roku 2018/2019

po 3.9.2018 zahájení výuky
po 29.10. –  út 30.10.2018 podzimní prázdniny
so 22.12. 2018 – st 2.1.2019 vánoční prázdniny
čt 3.1.2019 začátek vyučování po vánočních prázdninách
pá 1.2.2019 pololetní prázdniny
po 4.3. – pá 10.3.2019 jarní prázdniny
čt 18.3.2019 velikonoční prázdniny
pá 28.6.2019 konec školního roku, vysvědčení
po 1.7. – pá 27.8.2019 hlavni prázdniny