Maturanti

Jednotné zkušební schéma – jaro 2019

Zkušební schéma bude vyhlášeno MŠMT. Předpokládané termíny:

Termín Událost
do 30. 11. 2018 podání přihlášky k jarnímu termínu maturitní zkoušky
29. 3. 2019 do 12:00 hodin! odevzdání ZMP ve všech požadovaných formách ředitelce školy nebo zástupci ředitelky školy a prof. Jirovskému
10. a 11. 4. 2019 společná část – písemné práce
30. 4. 2019 vysvědčení pro oktávu
2.-3. 5. 2019
6.-7. 5. 2019
společná část – didaktické testy
27.-31. 5. 2019 ústní zkoušky a společná profilová část
do 20. 6. 2019 do 12:00 hodin podání přihlášek k maturitní zkoušce v podzimním termínu

PŘIHLÁŠKY k jarnímu termínu maturitní zkoušky nutno vyplnit a odevzdat do 30.11.2018 k rukám ředitelky školy.

Přehled předmětů profilové části maturitní zkoušky 2018/2019

Profilová část 2019 předměty