Monthly Archives: Březen 2020

Rozcestník informačních zdrojů MŠMT k mimořádným opatřením

Základní odkazy MŠMT k mimořádným opatřením v souvislosti s koronavirem   NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY K AKTUÁLNÍM OPATŘENÍM KE KORONAVIRU (pravidelná aktualizace) včetně kontaktů http://www.msmt.cz/faq-nejcastejsi-dotazy-k-aktualnim-opatrenim-ke-koronaviru Základní informace o vyhlášení nouzového stavu v ČR v souvislosti se školstvím http://www.msmt.cz/informace-k-vyhlaseni-nouzoveho-stavu-v-cr   Informace k dopadu koronaviru na zjednodušené projekty OP VVV (tzv. Šablony) http://www.msmt.cz/informace-k-dopadu-koronaviru-na-zjednodusene-projekty-op Konzultační linka pro šablony: tel.: (+420) 234 814 777; email: dotazyzp@msmt.cz… Read More »

Úřední hodiny

Ředitelství školy vyhlašuje úřední hodiny pro vyřízení nejnutnějších záležitostí (potvrzení o studiu, potvrzování náležitostí k přihláškám ke studiu na VŠ, zapůjčení IT techniky aj.) na pondělí a středu vždy od 9 do 11 hod. V případě potřeby zašlete svoje požadavky elektronicky na adresu školy, nebo objednejte telefonicky. Dokumenty budou připraveny na domluvený termín a budou Vám předány u hlavních… Read More »

Sdělení ředitelství školy k organizaci distanční výuky od 16. března 2020

Aktualizované sdělení ředitelství školy k organizaci distanční výuky od 16. března 2020: Od 16. března 2020 do odvolání bude školou organizována distanční výuka. Upřesňující informace učitelé školy připraví a zveřejní nejpozději do úterý 17. března ráno. Výuka bude probíhat pravidelně každý pracovní den podle „distančního rozvrhu“. Distanční rozvrh, stejně jako další informace o výuce v jednotlivých předmětech… Read More »

Formy a organizace distančního studia od 16. 3.

O formách, termínech a organizaci distančního studia pro všechny třídy Gymnázia Frýdlant bude rozhodnuto v pondělí  16. března 2020 v dopoledních hodinách. Následně budou všichni žáci i rodiče elektronicky informováni na webových stránkách školy, prostřednictvím emailu, sociálních síti i v IS Bakaláři.

Uzavření výdejny, odhlášení obědů

Výdejna obědů SŠHL Frýdlant v budově gymnázia v ul. Mládeže bude spolu se školou na dobu neurčitou uzavřena, výdej obědů pro veřejnost bude realizován ve jídelně SŠHL v Bělíkově ulici. Všechny obědy všech přihlášených žáků gymnázia na příští období byly hromadně odhlášeny.

Příprava distanční formy výuky od pondělí 16. 3.

Vedení školy Gymnázia Frýdlant připravuje realizaci distanční výuky, která bude probíhat od pondělí 16. března 2020 a bude povinná pro všechny žáky školy. O dalších informacích budou žáci i rodiče informováni na webu školy i v IS Bakaláři.

M I M O Ř Á D N É   O P A T Ř E N Í

Dne 10. 3. 2020 po zasedání bezpečnostní rady státu byla vydána násl. dvě mimořádná opatření: M I M O Ř Á D N É   O P A T Ř E N Í Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o… Read More »

Aktuální informace k epidemii koronaviru Covid-19

Opatření v souvislosti s šířením koronaviru COVID-19 Sledujte pokyny příslušných institucí: Ministerstva zdravotnictví https://www.mzcr.cz Státní zdravotní ústav  http://www.szu.cz/tema/prevence/2019ncov Ministerstva školství http://www.msmt.cz/doporuceni-pro-skoly-ke-koronaviru KHS Liberec https://www.khslbc.cz/ Portál vzdělávání LK https://www.edulk.cz/default.aspx Dodržujte pravidla zvýšené hygieny. V případě návratu z rizikových oblastí nebo v závislosti na zhoršeném zdravotním stavu kontaktujte KHS Liberec na tel. čísle 485 253 111 a zvažte pobyt v domácí karanténě, s ohleduplností k ostatním… Read More »