Daily Archives: 6.5.2020

Čipové karty ISIC gymnázia Frýdlant

Připravujeme pro všechny žáky gymnázia možnost pořízení čipové ISIC karty. Karta může sloužit jako průkaz studenta, lze ji využít pro případné slevy při nákupech, ale hlavně může nahradit čip pro vstup do školy a zároveň i čip pro odběr obědů ve školní jídelně. První pořízení karty stojí 290,- Kč a cena za prodloužení na další… Read More »

Sdělení vedení školy k průběhu vzdělávání, hodnocení a ukončení 2. pololetí školního roku 2019/2020

Od 11. května bude probíhat příprava závěrečného ročníku k maturitní zkoušce formou on-line konzultací podle rozvrhu distanční výuky, nebo předem domluvených konzultací ve škole. K účasti žáků na konzultacích ve škole je nutné dodržovat ustanovení materiálu MŠMT k Ochraně zdraví a provozu středních škol a zároveň odevzdat ve škole vyplněné aktuální Čestné prohlášení. Výuka ostatních ročníků bude nadále probíhat distanční… Read More »