Daily Archives: 28.5.2020

Pokyny pro žáky primy až septimy

distanční výuka zůstává v platnosti, vyučuje se podle distančního rozvrhu konzultace a třídnické hodiny ve skupinách do 15 osob organizuje dle potřeby třídní učitel, z kapacitních důvodů nejdříve od 16. června 2020 (od 8. -15. 6. se konají přijímací a maturitní zkoušky) klasifikace druhého pololetí školního roku 2019/2020 se uzavírá v pátek 19. června 2020 výběr učebnic… Read More »