Monthly Archives: Prosinec 2022

PF 2023

Přejeme všem krásné prožití vánočních svátků, vše nejlepší do nového roku, hodně zdraví, štěstí, pracovních úspěchů a spokojenosti v osobním životě. Učitelé, žáci a zaměstnanci školy

Vyhlášení ředitelského volna 16. 12. 2022

V souladu s § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění, vyhlašuji z provozně-organizačních důvodů ve spojitosti se smutečním obřadem na pátek 16. prosince 2022 ředitelské volno na škole Gymnázium, Frýdlant, Mládeže 884, příspěvková organizace.   Mgr. Pavel Čumpelík, ředitel školy​

Smuteční oznámení

S hlubokým zármutkem oznamujeme, že v pondělí 12. prosince 2022 zemřela po dlouhé nemoci ve věku nedožitých 62 let bývalá paní ředitelka naší školy Mgr. Alena Hlávková. Poslední rozloučení proběhne v pátek 16. prosince 2022 od 9 hodin v obřadní síni libereckého krematoria.

Ředitelské volno 22. prosince 2022

V souladu s § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění, vyhlašuji z provozně-organizačních důvodů na čtvrtek 22. prosince 2022 ředitelské volno na škole Gymnázium, Frýdlant, Mládeže 884, příspěvková organizace.   Mgr. Pavel Čumpelík, ředitel školy​

Vánoční Estraráda

Žáci a učitelé školy si Vás dovolují pozvat na tradiční předvánoční Estrarádu, které proběhne ve frýdlantském kině ve čtvrtek 15. prosince 2022 od 16 hodin.