Daily Archives: 26.5.2023

Výsledky přijímacího řízení pro uchazeče z 9. tříd

V menu Uchazeči byly zveřejněny výsledky přijímacího řízení pro uchazeče z 9. tříd. Nepřijatí uchazeči obdrží rozhodnutí ředitele školy v písemné podobě poštou. Odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí podává zákonný zástupce nezletilého uchazeče k rukám ředitele školy ve dvou vyhotoveních, a to do 3 dnů ode dne doručení rozhodnutí.  Jako potvrzení nástupu ke studiu slouží zápisový… Read More »