Monthly Archives: Srpen 2023

Informace k zahájení školního roku 2023/2024

Pondělí 4. září 2023 v 8,10 hod. zahájení školního roku v kmenových učebnách (vstup žákovským vchodem ze dvora). Předpokládaný konec výuky 9,30 hodin. Úterý 5. září 2023 vydávání učebnic pro žáky nižšího gymnázia (nutné tašky na učebnice), od 16 hodin třídní schůzky pouze pro rodiče nových žáků primy a kvinty. Pro všechny žáky školy platí od úterý… Read More »