Daily Archives: 17.5.2024

Přijetí do vyššího ročníku

Vyhlašujeme kritéria pro přijetí žáků z devátých tříd na doplnění šesti uvolněných míst do pátého ročníku osmiletého studia dle par. 63 školského zákona. Žádost o přijetí je nutné doručit do školy nejpozději do pátku 24. května 2024, nelze využít systém DIPSY – nejedná se přijímací řízení do prvního ročníku! Je nutné současně doručit výsledky JPZ… Read More »