Category Archives: Aktuality

Vánoční Estraráda

Žáci a učitelé školy si Vás dovolují pozvat na tradiční předvánoční Estrarádu, které proběhne ve frýdlantském kině ve čtvrtek 15. prosince 2022 od 16 hodin.

Ředitelské volno

V souladu s § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění, vyhlašuji z provozně-organizačních důvodů na pátek 18. listopadu 2022 ředitelské volno na škole Gymnázium, Frýdlant, Mládeže 884, příspěvková organizace.   Mgr. Pavel Čumpelík, ředitel školy​

Program oslav 75. výročí

Oslavy 75. výročí gymnázia, sobota 24. září 2022 Boříme bariéry – charitativní běh v městském parku Od 9 hod. prezentace účastníků Od 10 hod. start závodů na jednotlivých tratích Po doběhu posledního závodníka vyhlášení vítězů Prohlídka školy Od 12 do 16 hodin Promítání filmu Jizerské hory v kině Začátek představení od 16 hodin (91 minut) Společenský… Read More »

Zahájení školního roku

Nový školní rok jsme 1. září 2022 zahájili na naší škole za účasti Ing. Dana Ramzera, náměstka hejtmana Libereckého kraje a místostarosty města Frýdlant, který popřál úspěšný start na nové škole našim primánkům. Maturantům popřál mnoho úspěchů v jejich posledním a nejnáročnějším roce jejich studia.  I my přejeme všem žákům školy mnoho studijních úspěchů a spoustu… Read More »

Maturitní zkoušky v podzimním termínu

Termíny maturitních zkoušek v podzimním termínu Didaktické testy  Český jazyk a literatura – 1. září 2022 od 12:00 hod., SŠHL Frýdlant Anglický jazyk – 2. září 2022 od 12:00 hod., SŠHL Frýdlant   Písemné práce Anglický jazyk – 2. září 2022 od 9:00 hod., Gymnázium Frýdlant   Ústní zkoušky a obhajoby ZMP Dle rozpisu –… Read More »

Informace pro žáky primy pro zahájení školního roku 2022/2023

Zahájení školního roku 1. září 2022 v 8,10, vstup do školy od 7,45 zadním vchodem přes žákovské šatny. 2. září 2022 rozdávání učebnic. Pro vstup do školy a odebírání obědů ve školní jídelně si žáci mohou pořídit čipy nebo ISIC kartu. Čipovou ISIC kartu lze používat nejen ve škole pro vstup obědy, ale lze ji… Read More »

Prázdninový provoz

V době školních prázdnin a dovolených od 1. 7. do 31. 8. 2022 bude zajištěn provoz kanceláře školy každé pondělí od 9 do 11 hodin .

Estraráda

V úterý 21. června 2022 se od 16  hodin koná ve frýdlantském kině tradiční letní akademie Gymnázia Frýdlant.  Srdečně Vás všechny zveme.