Category Archives: Studenti

Ředitelské volno 31. 10. a 1. 11. 2019

Na základě § 24, odst. 2, zákona č. 561/2004 o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a vyhlášky č. 16/2005 Sb. o organizaci školního roku vyhlašuje ředitel školy na dny 31. 10.  a 1. 11. 2019 ředitelské volno.

Seznam učebnic pro kvintu

Biologie: Biologie Rostlin- pro gymnázia (FORTUNA) Chemie: ŠRÁMEK, Vratislav. Obecná a anorganická chemie. 2. vyd. Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 2000. ISBN 80-7182-099-7 Zeměpis: Geografie 1- pro střední školy Fyzika: BEDNAŘÍK, Milan a Miroslava ŠIROKÁ. Fyzika pro gymnázia: mechanika. 3. přeprac. vyd. Praha: Prometheus, 2000, 288 s. ISBN 80-719-6176-0 Dějepis: Dějepis 1- pravěk a starověk (SPN) Anglický jazyk: Maturita Solution- díl 2 (OXFORD) Německý… Read More »