Category Archives: Studenti

Seznam učebnic pro kvintu

Biologie: Biologie Rostlin- pro gymnázia (FORTUNA) Chemie: ŠRÁMEK, Vratislav. Obecná a anorganická chemie. 2. vyd. Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 2000. ISBN 80-7182-099-7 Zeměpis: Geografie 1- pro střední školy Fyzika: BEDNAŘÍK, Milan a Miroslava ŠIROKÁ. Fyzika pro gymnázia: mechanika. 3. přeprac. vyd. Praha: Prometheus, 2000, 288 s. ISBN 80-719-6176-0 Dějepis: Dějepis 1- pravěk a starověk (SPN) Anglický jazyk: Maturita Solution- díl 2 (OXFORD) Německý… Read More »