Category Archives: Studenti

Informace ke konání maturitních zkoušek

Termíny konání maturitních zkoušek: 1. 6. 2020 DT matematika od 8:00 hod. 1. 6. 2020 DT anglický jazyk od 13:00 hod. 2. 6. 2020 DT český jazyk a literatura od 8:00 hod.  2. 6. 2020 DT německý jazyk od 8:00 hod. 10. – 12. 6. 2020 ústní maturitní zkoušky 15. 6. 2020 obhajoby ZMP Další… Read More »

Úřední hodiny

Ředitelství školy vyhlašuje úřední hodiny pro vyřízení nejnutnějších záležitostí (potvrzení o studiu, potvrzování náležitostí k přihláškám ke studiu na VŠ, zapůjčení IT techniky aj.) na pondělí a středu vždy od 9 do 11 hod. V případě potřeby zašlete svoje požadavky elektronicky na adresu školy, nebo objednejte telefonicky. Dokumenty budou připraveny na domluvený termín a budou Vám předány u hlavních… Read More »

Sdělení ředitelství školy k organizaci distanční výuky od 16. března 2020

Aktualizované sdělení ředitelství školy k organizaci distanční výuky od 16. března 2020: Od 16. března 2020 do odvolání bude školou organizována distanční výuka. Upřesňující informace učitelé školy připraví a zveřejní nejpozději do úterý 17. března ráno. Výuka bude probíhat pravidelně každý pracovní den podle „distančního rozvrhu“. Distanční rozvrh, stejně jako další informace o výuce v jednotlivých předmětech… Read More »

Ředitelské volno 31. 10. a 1. 11. 2019

Na základě § 24, odst. 2, zákona č. 561/2004 o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a vyhlášky č. 16/2005 Sb. o organizaci školního roku vyhlašuje ředitel školy na dny 31. 10.  a 1. 11. 2019 ředitelské volno.

Seznam učebnic pro kvintu

Biologie: Biologie Rostlin- pro gymnázia (FORTUNA) Chemie: ŠRÁMEK, Vratislav. Obecná a anorganická chemie. 2. vyd. Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 2000. ISBN 80-7182-099-7 Zeměpis: Geografie 1- pro střední školy Fyzika: BEDNAŘÍK, Milan a Miroslava ŠIROKÁ. Fyzika pro gymnázia: mechanika. 3. přeprac. vyd. Praha: Prometheus, 2000, 288 s. ISBN 80-719-6176-0 Dějepis: Dějepis 1- pravěk a starověk (SPN) Anglický jazyk: Maturita Solution- díl 2 (OXFORD) Německý… Read More »