Mikuláš na gymnáziu

Dne 6. prosince 2023 se první tři hodiny konala mikulášská nadílka, kterou pořádala třída sexta. Kvůli plánovanému výletu do Berlína bylo to přesunuto o jeden den. Mikulášem byla Tereza Selnekovičová, která svou roli zahrála perfektně. Ostatní členové třídy se převlékli za čerty a anděly. Čerti působili dojmem chaosu, vytvářeli hluk a nepořádek a andělé rozdávali… Read More »

Ředitelské volno

Sdělení ředitele školy V souladu s § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění, vyhlašuji z provozně-organizačních důvodů na pátek 22. prosince 2023 ředitelské volno na škole Gymnázium, Frýdlant, Mládeže 884, příspěvková organizace. Ve Frýdlantu 6. prosince 2023                                                                                             Mgr. Pavel Čumpelík                                                                                                   … Read More »

Zapojení zaměstnanců GF do výstražné stávky školských odborů v pondělí 27.11.2023

Vážené studentky, vážení studenti, vážení rodiče, v pondělí 27. listopadu 2023 bude provoz naší školy omezen, neboť se většina pedagogických i nepedagogických pracovníků školy rozhodla připojit k ohlášené výstražné stávce ČMOS PŠ. Hlavním důvodem zapojení větší části pracovníků naší školy do stávky není pouze problematika platů pedagogických pracovníků, jak bývá často prezentováno v některých médiích,… Read More »

GIS Day na TUL v Liberci

Dne 22. listopadu 2023 se žáci kvinty a sexty zúčastnili GIS Day v Liberci, který se uskutečnil na Technické univerzitě Liberec. Událost zahájila zajímavá přednáška o geografických informačních systémech (GIS), následovaná praktickou a atraktivní částí. Zde dostali žáci pracovní list a plnili úkoly na různých stanovištích. Program této události představil široké spektrum aplikací GIS, webových… Read More »

Výstava prací žáků v prostorách Senátu Parlamentu České republiky

Na jaře loňského roku jsme dostali nabídku na uspořádání výstavu ve Valdštejnském paláci . Tuto akci nám umožnil pan senátor Ing. Michael Canov. Vyučující výtvarné výchovy paní Zdena Hrdinová zvolila téma Zahrada, na kterém pak žáci pracovali několik týdnů a výsledek stál za to. Bylo velice těžké vybrat ty nejzajímavější a nejpodařenější práce, ale výstavní… Read More »

Oznámení ředitele školy ke stávce zaměstnanců ve školství

Na škole Gymnázium, Frýdlant, Mládeže 884, příspěvková organizace, se do stávky pedagogických a nepedagogických pracovníků v pondělí 27. 11. 2023 zapojí část zaměstnanců.  Z tohoto důvodu bude tento den zajištěna výuka pro všechny žáky všech tříd školy podle náhradního rozvrhu včetně obědů ve školní jídelně. Ve Frýdlantě 22. 11. 2023                                                                                          Mgr. Pavel Čumpelík                                                                                              … Read More »

Vánoční Estraráda

Srdečně zveme všechny na tradiční školní vánoční akademii „Estrarádu“, která proběhne v místním kině v úterý 19. prosince 2023 od 16 hodin.

Odsunutí

Odsunutí „Vítáme vás na našem zájezdu, děkujeme, že jste si vybrali cestovní kancelář Krutý krtek,“ takto přivítala žáky kvarty herečka Diana Čičmanová před budovou hlavního vlakového nádraží v Liberci. Zde začínalo hodinu a půl dlouhé putování po stopách odsunu německého obyvatelstva z Liberce v rámci projektu Oživená historie pořádaném spolky Divozemí a Krutý krtek. Žáky na cestě… Read More »

Výměnný pobyt žáků Gymnázia Frýdlant v partnerské škole Copernicus v Hoornu

V letošním školním roce se nám podařilo navázat na naši dlouhodobou spolupráci s gymnáziem v Hoornu, a tak mohla kvinta vyrazit na týden do Nizozemí. Tato třída byla vybrána s ohledem na věk žáků našich partnerů. Obrovskou výhodou je, že celý program v zahraničí je podpořen Evropskou unií programem Erasmus+, takže je tato akce dostupná téměř pro každého. Jedinou podmínkou… Read More »

Žáci gymnázia pomáhali

Žáci gymnázia se již tradičně každý podzim zapojují do sbírky na pomoc vážně nemocným dětem v rámci Srdíčkových dnů obecně prospěšné společnosti Život dětem. Vybraná částka bude použita na pomoc se závažnými onemocněními, které jsou stabilně odkázány na domácí péči svých rodičů, a to konkrétně na pořízení rehabilitačních a kompenzačních pomůcek, na úhradu zdravotnického materiálu,… Read More »