Informace ke konání maturitních zkoušek

Termíny konání maturitních zkoušek: 1. 6. 2020 DT matematika od 8:00 hod. 1. 6. 2020 DT anglický jazyk od 13:00 hod. 2. 6. 2020 DT český jazyk a literatura od 8:00 hod.  2. 6. 2020 DT německý jazyk od 8:00 hod. 10. – 12. 6. 2020 ústní maturitní zkoušky 15. 6. 2020 obhajoby ZMP Další… Read More »

Čipové karty ISIC gymnázia Frýdlant

Připravujeme pro všechny žáky gymnázia možnost pořízení čipové ISIC karty. Karta může sloužit jako průkaz studenta, lze ji využít pro případné slevy při nákupech, ale hlavně může nahradit čip pro vstup do školy a zároveň i čip pro odběr obědů ve školní jídelně. První pořízení karty stojí 290,- Kč a cena za prodloužení na další… Read More »

Sdělení vedení školy k průběhu vzdělávání, hodnocení a ukončení 2. pololetí školního roku 2019/2020

Od 11. května bude probíhat příprava závěrečného ročníku k maturitní zkoušce formou on-line konzultací podle rozvrhu distanční výuky, nebo předem domluvených konzultací ve škole. K účasti žáků na konzultacích ve škole je nutné dodržovat ustanovení materiálu MŠMT k Ochraně zdraví a provozu středních škol a zároveň odevzdat ve škole vyplněné aktuální Čestné prohlášení. Výuka ostatních ročníků bude nadále probíhat distanční… Read More »

Rozcestník informačních zdrojů MŠMT k mimořádným opatřením

Základní odkazy MŠMT k mimořádným opatřením v souvislosti s koronavirem   NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY K AKTUÁLNÍM OPATŘENÍM KE KORONAVIRU (pravidelná aktualizace) včetně kontaktů http://www.msmt.cz/faq-nejcastejsi-dotazy-k-aktualnim-opatrenim-ke-koronaviru Základní informace o vyhlášení nouzového stavu v ČR v souvislosti se školstvím http://www.msmt.cz/informace-k-vyhlaseni-nouzoveho-stavu-v-cr   Informace k dopadu koronaviru na zjednodušené projekty OP VVV (tzv. Šablony) http://www.msmt.cz/informace-k-dopadu-koronaviru-na-zjednodusene-projekty-op Konzultační linka pro šablony: tel.: (+420) 234 814 777; email: dotazyzp@msmt.cz… Read More »

Úřední hodiny

Ředitelství školy vyhlašuje úřední hodiny pro vyřízení nejnutnějších záležitostí (potvrzení o studiu, potvrzování náležitostí k přihláškám ke studiu na VŠ, zapůjčení IT techniky aj.) na pondělí a středu vždy od 9 do 11 hod. V případě potřeby zašlete svoje požadavky elektronicky na adresu školy, nebo objednejte telefonicky. Dokumenty budou připraveny na domluvený termín a budou Vám předány u hlavních… Read More »

Sdělení ředitelství školy k organizaci distanční výuky od 16. března 2020

Aktualizované sdělení ředitelství školy k organizaci distanční výuky od 16. března 2020: Od 16. března 2020 do odvolání bude školou organizována distanční výuka. Upřesňující informace učitelé školy připraví a zveřejní nejpozději do úterý 17. března ráno. Výuka bude probíhat pravidelně každý pracovní den podle „distančního rozvrhu“. Distanční rozvrh, stejně jako další informace o výuce v jednotlivých předmětech… Read More »

Formy a organizace distančního studia od 16. 3.

O formách, termínech a organizaci distančního studia pro všechny třídy Gymnázia Frýdlant bude rozhodnuto v pondělí  16. března 2020 v dopoledních hodinách. Následně budou všichni žáci i rodiče elektronicky informováni na webových stránkách školy, prostřednictvím emailu, sociálních síti i v IS Bakaláři.