Přijímací řízení

  • Platné právní předpisy, dokumenty a další materiály k podávání přihlášek a přijímacímu řízení jsou k dispozici na webu MŠMT
  • Prezentace DOD 24

Přijímací řízení do primy osmiletého oboru vzdělávání 2024 (pro školní rok 2024/2025)

Obor 79 – 41 – K/81 Gymnázium,  pro žáky z pátých tříd

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů: 30

Termín pro odevzdání přihlášky: 1 . – 20. února 2024

Datum konání 1. kola přijímacích zkoušek pro uchazeče z pátých tříd:

Obory šestiletých a osmiletých gymnázií:

  • 1. termín: úterý 16. dubna 2024
  • 2. termín: středa 17. dubna 2024

Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu je stanovena pro všechny uvedené obory vzdělání na dny:

  • 1. termín: pondělí 29. dubna 2024
  • 2. termín: úterý 30. dubna 2024

Kritéria přijímacích zkoušek do primy pro školní rok 2024/2025

Další informace k podávání přihlášek a přijímacímu řízení mohou uchazeči a jejich zákonní zástupci získat na Dnu otevřených dveří nebo na webových stránkách:

Informační web k přijímacím zkouškám

edulk

cermat

 

Přijímací řízení do kvinty osmiletého oboru vzdělávání 2024 (pro školní rok 2024/2025)

Obor 79 – 41 – K/81 Gymnázium,  pro žáky z devátých tříd

Doplnění uvolněných míst

Přijímáni budou uchazeči, kteří splnili povinnou školní docházku (žáci 9. tříd) nebo ti, kteří úspěšně ukončili základní vzdělání před splněním povinné školní docházky. Jedná se o přijetí do pátého ročníku osmiletého studia obor 79-41-K/81, proto se toto přijímací řízení nekoná formou jednotné přijímací zkoušky do prvních ročníků středních škol podle zákona 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů.

Počet přijímaných žáků: předpokládaný počet je 5 – 8 žáků.

Potvrzení lékaře na přihlášce škola nevyžaduje.

Kritéria  a podmínky přijímacího řízení pro uchazeče z devátých tříd na uvolněná místa budou vyhlášeny po vyhlášení výsledků 1. kola JPZ v květnu 2024.

 

Den otevřených dveří

Ve středu 24. ledna 2024 od 15:00 se uskuteční Den otevřených dveří GF. 

 

Bezplatný přípravný kurz k přijímacím zkouškám pro uchazeče z 5. tříd

se uskuteční 20. března, 27. března, 3. dubna a 10. dubna 2024 vždy od 15:00 hodin v budově gymnázia. Vždy 1 hodina matematiky a 1 hodina českého jazyka.

 

Úniková hra

pro zájemce o studium je připravena úniková hra. Hra je určena pro skupinky uchazečů, nejlépe třídy. Absolvování hry je podmíněno předchozí domluvou termínu v kanceláři školy.

 

Stránky průběžně aktualizujeme. Sledujte případné změny.