Uchazeči

Den otevřených dveří

Ve středu 26. ledna 2022 od 16:00 se uskuteční Den otevřených dveří GF. 

 

Přihláška ke studiu

Obor studia: 79-41-K/81 gymnázium

Nevyžadujeme potvrzení přihlášky lékařem

Přihlášku ke vzdělávání na střední škole podává zletilý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého žáka řediteli střední školy na předepsaném tiskopisu MŠMT  do 1. března 2022, přihlášku lze přinést osobně, nebo zaslat poštou tak, aby byla fyzicky přítomna ve škole ke dni 1. 3. 2022.

 

Bezplatný přípravný kurz k přijímacím zkouškám pro uchazeče z 5. tříd

se uskuteční 23. března, 30. března, 6. dubna a 13. dubna 2022 vždy od 15:00 hodin v budově gymnázia. Vždy 1 hodina matematiky a 1 hodina českého jazyka.

 

Termín přijímacích zkoušek

Přijímací zkoušky pro uchazeče z 5. tříd

První kolo

  1. termín: 19. dubna 2022
  2. termín: 20. dubna 2022

náhradní termíny pro 1. kolo: 10. a 11. května 2022.

Podrobné informace budou průběžně doplňovány.

Přijímací zkoušky pro uchazeče z 9. tříd

Doplnění třídy kvinta dle počtu volných míst (cca 5 míst).

Informace budou průběžně doplňovány.

 

Dokumenty k přijímacímu řízení

Přihláška ke studiu pdf

Přihláška ke studiu xlsx

Informace MŠMT pro přijímání na střední školy a konzervatoře ve školním roce 2021/2022

Náležitosti odvolání

Zápisový lístek