Uchazeči

Den otevřených dveří

Ve středu 31. ledna 2019 od 16:00 se uskuteční Den otevřených dvěří GF.

Termín pro podání přihlášek: 28. února 2019 musí být přihláška doručena do školy.

Přípravný kurz k přijímacím zkouškám pro uchazeče z 5. tříd

se uskuteční 20. března, 27. března, 3. dubna a 10. dubna 2019 vždy od 15:00 hodin. 
Rozsahem je učivo matematiky a českého jazyka.

Přijímací zkoušky pro uchazeče z 5. tříd

První kolo:

  1. termín: 16. dubna 2019
  2. termín: 17. dubna 2019

Podrobné informace budou průběžně doplňovány.

Přijímací zkoušky pro uchazeče z 9. tříd

Doplnění třídy kvinta.

Informace budou průběžně doplňovány.

Dokumenty k přijímacímu řízení:

Přijímací řízení – kritéria 2017/18

Přihláška 2018/19

Přípravný kurz 2018

Náležitosti odvolání

Zápisový lístek

Přihlášku ke vzdělávání na střední škole podává zletilý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého žáka řediteli střední školy na předepsaném tiskopisu MŠMT  do 1. března 2018 (formulář na edulk.cz; www.gymfry.cz); přihlášku lze zaslat poštou tak, aby byla fyzicky přítomna ve škole ke dni 1. 3. 2018.