Přijímací řízení

Druhé kolo přijímacího řízení

Druhé kolo přijímacího řízení proběhne: 3. 6. 2019

Informace naleznete zde: 2. kolo kritéria 1920 1-1

Přijímací zkoušky pro uchazeče z 5. tříd

První kolo:

  1. termín: 16. dubna 2019
  2. termín: 17. dubna 2019

Podrobné informace budou průběžně doplňovány.

Přijímací zkoušky pro uchazeče z 9. tříd

Doplnění třídy kvinta.

Informace budou průběžně doplňovány.

Otevírá se:

  • 1 třída v oboru Gymnázium (osmileté) 7941K/81 – 30 žák
  • doplnění volných míst ve třídě KVINTA uchazeči z 9. třídy (5 – 7 volných míst)

Obsah zkoušek: státní testy z matematiky a českého jazyka. Bližší informace o testech na www.cermat.cz.

Dokumenty k přijímacímu řízení:

Přijímací řízení – kritéria 2019/20

Přihláška 2018/19

Náležitosti odvolání

Zápisový lístek

Stránky průběžně aktualizujeme. Sledujte případné změny.