Přijímací řízení

Přijímací zkoušky pro uchazeče z 5. tříd

  • Den otevřených dveří – středa 29. ledna 2020 od 16 hodin
  • Odevzdání přihlášek – nejpozději do 1. března 2020
  • Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám – 18. března, 25. března, 1. dubna, 8. dubna vždy od 15 hodin
  • Přijímací zkoušky – 1. kolo – 16. a 17. dubna
  • Náhradní termíny 1. kola – 13. a 14. května

Podrobné informace budou průběžně doplňovány.

Přijímací zkoušky pro uchazeče z 9. tříd

Doplnění třídy kvinta.

Informace budou průběžně doplňovány.

Otevírá se:

  • 1 třída v oboru Gymnázium (osmileté) 7941K/81 – 30 žák
  • doplnění volných míst ve třídě KVINTA uchazeči z 9. třídy (5 – 7 volných míst)

Obsah zkoušek: státní testy z matematiky a českého jazyka. Bližší informace o testech na www.cermat.cz.

Dokumenty k přijímacímu řízení:

Přijímací řízení – kritéria pro rok 2020/2021

Přihláška k přijímacím zkouškám

Náležitosti odvolání

Zápisový lístek

Stránky průběžně aktualizujeme. Sledujte případné změny.