Přijímací řízení

Přijímací zkoušky pro uchazeče z 5. tříd

  • Termíny přijímacích zkoušek 2021 budou doplněny

Úřední hodiny pro odevzdávání přihlášek ke studiu jsou v týdnu od 22. do 26. února prodlouženy a přihlášky mohou zákonní zástupci uchazečů odevzdávat osobně v kanceláři školy ve dnech od pondělí 22. 2. do čtvrtka 25. 2. 2021 od 7.30 hod. do 16.00 hod., v pátek 26. 2. 202 od 7. 30 hod. do 14.30 hod.. Přihlášky je také možno podávat poštou. Termín podání přihlášek je do 1. 3. 2021.

Proces přijímacího řízení pro studenty z 5. i 9. tříd je popsán v Manuálu k přijímacímu řízení.

Během konání přijímacích zkoušek je nutné se řídit bezpečnostními pokyny, které dostanou uchazeči jako přílohu pozvánky ke zkouškám, nebo jsou k přečtení na webu školy, kde najdete také ke stažení formulář pro čestné prohlášení.

Kritéria přijímacího řízení pro uchazeče z 5. tříd naleznete zde.

Podrobné informace budou průběžně doplňovány.

OMLUVY – NÁHRADNÍ TERMÍN

Uchazeč, který se z vážných důvodů nemohl zúčastnit jednotné zkoušky v řádném termínu a svoji neúčast písemně nejpozději do 3 dnů omluvil řediteli školy, ve které měl jednotnou zkoušku konat, koná zkoušku v náhradním termínu.

Přijímací zkoušky pro uchazeče z 9. tříd

Doplnění třídy kvinta.

  • Termíny přijímacích zkoušek 2021 budou doplněny

Úřední hodiny pro odevzdávání přihlášek ke studiu jsou v týdnu od 22. do 26. února prodlouženy a přihlášky mohou zákonní zástupci uchazečů odevzdávat osobně v kanceláři školy ve dnech od pondělí 22. 2. do čtvrtka 25. 2. 2021 od 7.30 hod. do 16.00 hod., v pátek 26. 2. 202 od 7. 30 hod. do 14.30 hod.. Přihlášky je také možno podávat poštou. Termín podání přihlášek je do 1. 3. 2021.

Proces přijímacího řízení pro studenty z 5. i 9. tříd je popsán v Manuálu k přijímacímu řízení.

Kritéria přijímacího řízení pro uchazeče z 9. tříd naleznete zde.

Otevírá se:

  • 1 třída v oboru Gymnázium (osmileté) 7941K/81 – 30 žák
  • doplnění volných míst ve třídě KVINTA uchazeči z 9. třídy (5 – 7 volných míst)

Obsah zkoušek: státní testy z matematiky a českého jazyka. Bližší informace o testech na www.cermat.cz.

Dokumenty k přijímacímu řízení

Stránky průběžně aktualizujeme. Sledujte případné změny.