Přijímací řízení

Přijímací zkoušky pro uchazeče z 5. tříd

  • Den otevřených dveří – středa 29. ledna 2020 od 16 hodin
  • Odevzdání přihlášek – nejpozději do 25. května 2020
  • Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám – vzhledem k uzavření škol odvolány
  • Přijímací zkoušky – 1. kolo – 9. června 2020
  • Náhradní termíny 1. kola – 23. června

Věnujte pozornost Informacím ředitelství školy GF k přijímacím zkouškám v červnu 2020.

Během konání přijímacích zkoušek je nutné se řídit bezpečnostními pokyny, které dostanou uchazeči jako přílohu pozvánky ke zkouškám, nebo jsou k přečtení na webu školy, kde najdete také ke stažení formulář pro čestné prohlášení.

Kritéria přijímacího řízení pro uchazeče z 5. tříd naleznete zde.

Výsledky přijímacího řízení po náhradním termínu

Podrobné informace budou průběžně doplňovány.

OMLUVY – NÁHRADNÍ TERMÍN

Uchazeč, který se z vážných důvodů nemohl zúčastnit jednotné zkoušky v řádném termínu (9. června 2020) a svoji neúčast písemně nejpozději do 3 dnů omluvil řediteli školy, ve které měl jednotnou zkoušku konat, koná zkoušku v náhradním termínu.

Náhradní termín přijímacích zkoušek je 23. června 2020.

Přijímací zkoušky pro uchazeče z 9. tříd

Doplnění třídy kvinta.

  • Den otevřených dveří – středa 29. ledna 2020 od 16 hodin
  • Odevzdání přihlášek – nejpozději do úterý 23. 6. 2020 do 14.00 hod
  • Přijímací zkoušky – čtvrtek 25. 6. 2020 od 8:00 hodin

Věnujte pozornost Informacím ředitelství školy GF k přijímacím zkouškám do 1. ročníku vyššího gymnázia z 9. tříd.

Kritéria přijímacího řízení pro uchazeče z 9. tříd naleznete zde.

Otevírá se:

  • 1 třída v oboru Gymnázium (osmileté) 7941K/81 – 30 žák
  • doplnění volných míst ve třídě KVINTA uchazeči z 9. třídy (5 – 7 volných míst)

Obsah zkoušek: státní testy z matematiky a českého jazyka. Bližší informace o testech na www.cermat.cz.

Dokumenty k přijímacímu řízení:

Stránky průběžně aktualizujeme. Sledujte případné změny.