Přípravné kurzy

Pro uchazeče z pátých tříd připravujeme na naší škole bezplatný přípravný kurz k přijímacím zkouškám. Kurz je rozdělen na čtyři setkání, vždy s jednou vyučovací hodinou matematiky a jednou hodinou českého jazyka. Výuka bude probíhat vždy ve středu odpoledne od 15 hodin a končit bude v 16.45 hodin v termínech 23. 3., 30. 3., 6. 4., a 13. 4. 2022. Účast na kurzu je dobrovolná a je možné se zúčastnit pouze jednotlivých setkání nebo hodin.

Náplní hodin budou úlohy JPZ z matematiky a českého jazyka z minulých let a také strategie postupu při řešení testů.

Setkání se budou řídit platnými hygienicko-epidemiologickými opatřeními. Vstup do budovy gymnázia bude umožněn hlavním vchodem. Na kurz je nutné přinést pouze psací a rýsovací potřeby.

Účast na přípravném kurzu žádným způsobem neovlivňuje průběh přijímacího řízení.