Přípravné kurzy

Pro uchazeče z pátých tříd připravujeme na naší škole bezplatný přípravný kurz k přijímacím zkouškám. Kurz je rozdělen na čtyři setkání, vždy s jednou vyučovací hodinou matematiky a jednou hodinou českého jazyka. Výuka bude probíhat vždy ve středu odpoledne od 15 hodin a končit bude v 16.45 hodin v termínech 20. 3., 27. 3., 3. 4., a 10. 4. 2024. Účast na kurzu je dobrovolná a je možné se zúčastnit pouze jednotlivých setkání nebo hodin.

Náplní hodin budou úlohy JPZ z matematiky a českého jazyka z minulých let a také strategie postupu při řešení testů.

Vstup do budovy gymnázia bude umožněn hlavním vchodem. Na kurz je nutné přinést pouze psací a rýsovací potřeby.

Účast na přípravném kurzu žádným způsobem neovlivňuje průběh přijímacího řízení.