Třídní učitelé

Třídní učitelé a zastupující třídní
třída učebna třídní učitel zastupující třídní učitel
Prima 20 Lenka Měkotová Renáta Flecknová
Sekunda 7 Helena Roubalová Zdena Hrdinová
Tercie 11 Jan Hlávka Lucie Mrklasová
Kvarta 12 Pavel Štryncl Linda Marešová
Kvinta 17 Petra Lžičařová Alice Černá
Sexta 23 Milan Schleider Bohumil Jirovský
Septima 8 Andrea Hniličková Luděk Antoš
Oktáva 4 Kryštof Špidla Pavel Čumpelík