Výsledky přijímacího řízení do primy pro školní rok 2022/2023

Výsledky  přijímacího řízení do primy pro školní rok 2022/2023

Ředitel Gymnázia, Frýdlant, Mládeže 884, příspěvková organizace,  v souladu s ustanoveními § 59, § 60b a § 165 odst. 2 písm. f) zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „školský zákon), s Vyhláškou MŠMT č. 353/2016 Sb. o přijímání ke studiu na středních školách, v souladu s vyhláškou č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, v souladu s opatřením obecné povahy č.j.: MŠMT-43073/2020-3 a v souladu s opatřením obecné povahy č.j.: MŠMT-1452/2021-1 a na základě § 117 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a na základě kritérií přijímacího řízení do 1. ročníku pro školní rok 2022/2023 vyhlašuje výsledky přijímacího řízení:

 

Výsledky přijímacího řízení do primy pro školní rok 2022/2023