Spolek rodičů a přátel gymnázia Frýdlant

Spolek rodičů a přátel gymnázia Frýdlant, ul. Mládeže 884, občanské sdružení

Spolek byl zaregistrován 18. 1. 2016 u Krajského soudu v Ústí nad Labem pod IČ 04785000.

Příspěvky SRPGF se vybírají dvakrát ročně (v říjnu a v březnu) ve výši 150 Kč na žáka. Pokud jsou ve škole sourozenci, pak platí každý z nich dvakrát ročně (v říjnu a v březnu) 75,- Kč.

SRPGF přispívá každému žákovi částkou 500 Kč na lyžařský výcvik.

Rodiče žáků zastupující třídy na škole ve školním roce 2017/18

 prima  Michal Čančík
 sekunda  Stanislav Kvapil
 tercie  Roksolana Sobotová
 kvarta  Stanislav Budka
 kvinta  Michaela Žabková
 sexta  Eva Činčurová
 septima  ~zatím neurčen~
 oktáva  MUDr. Šárka Pokorná

 

Výbor SRPGF
MUDr. Šárka Pokorná
Ing. Otto Kučera
Eva Činčurová
Mgr. Alena Hlávková – ředitelka školy

– kontakty na členy výboru, zápisy z jednání a další informace o činnosti občanského sdružení jsou přístupné uživatelům informačního systému školy –