Den otevřených dveří

Den otevřených dveří na Gymnáziu Frýdlant se uskuteční ve středu 26. 1. 2022 od 15:00.

Proč studovat na gymnáziu?

Přijďte se podívat, zeptat učitelů nebo žáků, zjistit více i méně důležité informace k přijímacím zkouškám, přípravě na ně i ke studiu na škole od žáků, učitelů i od vedení školy…

Program DOD:

  • Představení školy a studijního programu
  • Podmínky podávání přihlášek
  • Seznámení s přípravným kurzem
  • Prohlídka školy
  • On-line chat na facebooku školy

Pro zodpovězení Vašich dotazů budou k dispozici nejen učitelé, ale i žáci naší školy.

V případě nepříznivé epidemiologické situace pro Vás připravíme on-line verzi DOD.

 Svoje dotazy můžete již nyní zasílat na email prijimacizkousky@gymfry.cz

 

K dispozici je krátké video, připravené žáky školy pro Den otevřených dveří:

 

Srdečně zveme všechny uchazeče z 5. i 9. tříd, i jejich zákonné zástupce…