Spolek přátel a rodičů Gymnázia Frýdlant

Spolek přátel a rodičů Gymnázia Frýdlant, ul. Mládeže 884, občanské sdružení

Spolek byl zaregistrován 5.2. 2016 u Krajského soudu v Ústí nad Labem pod IČ 04725000.

Příspěvky SPRGF se vybírají dvakrát ročně (v říjnu a v březnu) ve výši 250 Kč na žáka. Pokud jsou ve škole sourozenci, pak platí nejstarší z nich dvakrát ročně (v říjnu a v březnu) 250 Kč a každý další 150 Kč.

SPRGF přispívá každému žákovi částkou 500 Kč na lyžařský výcvik.

 
Rodiče žáků zastupující třídy na škole ve školním roce 2021/22
 prima Zuzana Wudyová
 sekunda Marcela Pavlíčková
 tercie Lucie Dušánková
 kvarta Kamil Sechovský
 kvinta Michal Čančík
 sexta Stanislav Kvapil
 septima Roksolana Sobotová
 oktáva Stanislav Budka

 

Výbor SPRGF

Bude nově zvolen

– kontakty na členy výboru, zápisy z jednání a další informace o činnosti občanského sdružení jsou přístupné uživatelům informačního systému školy –