Spolek přátel a rodičů Gymnázia Frýdlant

Spolek přátel a rodičů Gymnázia Frýdlant, ul. Mládeže 884, občanské sdružení

Spolek byl zaregistrován 5.2. 2016 u Krajského soudu v Ústí nad Labem pod IČ 04725000.

Příspěvky SRPGF se vybírají dvakrát ročně (v říjnu a v březnu) ve výši 150 Kč na žáka. Pokud jsou ve škole sourozenci, pak platí každý z nich dvakrát ročně (v říjnu a v březnu) 75,- Kč.

SRPGF přispívá každému žákovi částkou 500 Kč na lyžařský výcvik.

 
Rodiče žáků zastupující třídy na škole ve školním roce 2019/20
 prima Lucie Dušánková
 sekunda Kamil Sechovský
 tercie Michal Čančík
 kvarta Stanislav Kvapil
 kvinta Roksolana Sobotová
 sexta Stanislav Budka
 septima Michaela Žabková
 oktáva Eva Činčurová

 

Výbor SRPGF
Stanislav Kvapil
Roksolana Sobotová
Eva Činčurová
Mgr. Alena Hlávková – ředitelka školy

– kontakty na členy výboru, zápisy z jednání a další informace o činnosti občanského sdružení jsou přístupné uživatelům informačního systému školy –