Spolek přátel a rodičů Gymnázia Frýdlant

Spolek přátel a rodičů Gymnázia Frýdlant, ul. Mládeže 884

Spolek byl zaregistrován 5.2. 2016 u Krajského soudu v Ústí nad Labem pod IČ 04725000.

Příspěvky SPRGF se vybírají  ve výši 250 Kč na žáka. Pokud jsou ve škole sourozenci, pak platí nejstarší z nich  250 Kč a každý další 150 Kč.

SPRGF přispívá každému žákovi částkou 700 Kč na lyžařský výcvik.

 
Rodiče žáků zastupující třídy na škole ve školním roce 2022/2023
 prima Jan Mokrý
 sekunda Zuzana Wudyová
 tercie Marcela Pavlíčková
 kvarta Lucie Dušánková
 kvinta Kamil Sechovský
 sexta Michal Čančík
 septima Stanislav Kvapil
 oktáva Roksolana Sobotová