Spolek přátel a rodičů Gymnázia Frýdlant

Spolek přátel a rodičů Gymnázia Frýdlant, ul. Mládeže 884, občanské sdružení

Spolek byl zaregistrován 5.2. 2016 u Krajského soudu v Ústí nad Labem pod IČ 04725000.

Příspěvky SRPGF se vybírají dvakrát ročně (v říjnu a v březnu) ve výši 150 Kč na žáka. Pokud jsou ve škole sourozenci, pak platí každý z nich dvakrát ročně (v říjnu a v březnu) 75,- Kč.

SRPGF přispívá každému žákovi částkou 500 Kč na lyžařský výcvik.

 
Rodiče žáků zastupující třídy na škole ve školním roce 2018/19
 prima p. Sechovský
 sekunda  Michal Čančík
 tercie  Stanislav Kvapil
 kvarta  Roksolana Sobotová
 kvinta  Stanislav Budka
 sexta  Michaela Žabková
 septima  Eva Činčurová
 oktáva  – zástupce nezvolen –

 

Výbor SRPGF
Stanislav Kvapil
Roksolana Sobotová
Eva Činčurová
Mgr. Alena Hlávková – ředitelka školy

– kontakty na členy výboru, zápisy z jednání a další informace o činnosti občanského sdružení jsou přístupné uživatelům informačního systému školy –