Školská rada

Ustavující schůze

nové školské rady proběhla ve čtvrtek 21. října 2021. Na této první schůzi byl předsedou školské rady zvolen Mgr. Kryštof Špidla, Ph.D. Školská rada schválila Výroční zprávu za školní rok 2020/2021.

 

Výsledky voleb do Školské rady pro období 2021 – 2024

Volby nových zástupců pedagogů a zástupců zletilých žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků do Školské rady Gymnázia Frýdlant proběhly dne 2. 9. 2021 v rámci úvodních třídních schůzek, které se konaly od 16. 00 hod. v budově školy.

 

Za zletilé studenty a zákonné zástupce nezletilých studentů byli zvoleni:

Mgr. Lucie Dušánková

MUDr. Roksolana Sobotová

 

Volba zástupců pedagogického sboru proběhla na pracovní poradě dne 15. 9. 2021 od 14 hod. 

Za pedagogický sbor byli zvoleni:

Mgr. Jan Hlávka, Ph. D.

Mgr. Kryštof Špidla, Ph. D.

 

Zástupci zřizovatele (Liberecký kraj):

Ing. Petr Beran

Ing. Dan Ramzer