Školská rada

Výsledky voleb do Školské rady pro období 2021 – 2024

 

Volby nových zástupců pedagogů a zástupců zletilých žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků do Školské rady Gymnázia Frýdlant proběhly dne 2. 9. 2021 v rámci úvodních třídních schůzek, které se konaly od 16. 00 hod. v budově školy.

 

Za zletilé studenty a zákonné zástupce nezletilých studentů byli zvoleni:

Mgr. Lucie Dušánková

MUDr. Roksolana Sobotová

 

Volba zástupců pedagogického sboru proběhla na pracovní poradě dne 15. 9. 2021 od 14 hod. 

Za pedagogický sbor byli zvoleni:

Mgr. Jan Hlávka, Ph. D.

Mgr. Kryštof Špidla, Ph. D.

 

Zástupci zřizovatele (Liberecký kraj):

Ing. Petr Beran

Ing. Dan Ramzer