Školská rada

Výsledky voleb do Školské rady pro období 2018 – 2021

 

Volby nových zástupců pedagogů a zástupců zletilých žáků a zákonných zástupců nezletilýyh žáků do Školské rady Gymnázia Frýdlant proběhly dne 3. 4. 2018 v rámci 4. pedagogické rady a během třídních schůzek, které se konaly téhož dne od 16. 00 hod. v budově školy.

 

Za pedagogy byli zvoleni tito zástupci:

Mgr. Tomáš Lengál

Mgr. Kryštof Špidla

 

Za zletilé studenty a zákonné zástupce nezletilých studentů byli zvoleni:

Stanislav Kvapil

MUDr. Roksolana Sobotová

 

Zástupci zřizovatele (Liberecký kraj):

Ing. Petr Beran

Vladimír Stříbrný

 

Předseda školské rady: Mgr. Kryštof Špidla, Ph.D.