Světová škola GF

Světová škola GF – Boříme bariéry

Kdo a co jsme? 

Jsme studenti gymnázia, kteří se rozhodli vstoupit do projektu Světová škola. Tento projekt je celorepublikový a zabývá se problémy s globálním přesahem. V naší republice existuje již několik desítek škol, které se do tohoto projektu zapojili a my jsme jedna z nich! Každá škola si vybrala své téma. My jsme si vybrali, jako jediná ze škol téma handicapovaní. Snažíme se o to, aby v naší společnosti nedocházelo k odsuzování handicapovaných ať už s mentální či fyzickou poruchou, protože si myslíme, že každý člověk by měl dostat šanci se projevit a nebýt odsuzován za něco, za co nemůže. Chceme proto zbořit bariéry mezi majoritní společností a právě lidmi s handicapem.  

Světová škola – info 

Náš projekt úspěšně funguje již čtvrtým rokem. Pořádáme různé workshopy na školách, kde se snažíme studentům/žákům ukázat a vysvětlit, jak se mají zachovat, když přijdou do styku s handicapovanými, že se jich nemusí bát, protože to jsou lidi jako my apod.                                 Dále pořádáme každoročně u nás ve Frýdlantu akci s názvem „Boříme bariéry, aneb spolu to jde líp!“kterou jsme poprvé uspořádali v roce 2018. Jedná se o charitativní akci, jejíž součástí je běh, který máme rozdělený na trasu 5 km a pro lidi na vozíčku a maminky s kočárky je připravena trasa dlouhá 1 km. Tento běh je také doplněn řadou stánků s dílničkami našich partnerů. Výdělek z akce pak věnujeme jako charitativní dar Domovu Raspenava a Jedličkovu ústavu v Liberci.     

Videa z předchozích ročníků běhu: 

2018 – https://www.youtube.com/watch?v=BweDm38mJ_U 

2019 – https://www.youtube.com/watch?v=TA3WFs0637M 

Galerie: 

Našimi partnery jsou: 

A kdo jsme doopravdy? 

  – bude doplněno –  

 

Pokud máš zájem připojit se do našeho týmu, nebo bys potřeboval nějaké podrobnější informace, neboj se nás zeptat ať už osobně ve škole nebo nám napiš na mail: 

(petr.holub@gymfry.cz)