Světová škola GF

Světová škola GF – Boříme bariéry

Kdo jsme?  

Jsme studenti gymnázia, kteří se nebojí nových věcí a rozhodli se vstoupit do Světové školy. Jedná se o studentský celoevropský projekt, který řeší lokální problémy s globálním přesahem. Jeho cílem je připravit žáky na reálný život a také podnítit jejich zájem o problémy, kterým čelí oni sami či jejich okolí. Náš tým se zabývá začleňováním lidí s hendikepem do společnosti. 

Náš projekt funguje již 7 rokem. Za tu dobu jsme pořádali několik workshopů na frýdlantských, raspenavských, libereckých a jiných školách, kterých se vždy účastnili naši milí partneři Jedličkův ústav z Liberce, Domov Raspenava, nevidomá Andrea Tkáčová, anebo Sdružení TULIPAN. Žáci se tam dozvěděli, jak se s takovým hendikepem žije, jaké aktivity a sporty se dají provozovat či jak fungují kompenzační pomůcky pro nevidomé osoby. Naší největší a závěrečnou charitativní akcí je již šestý ročník “Boříme bariéry aneb spolu to jde líp.” Obsahuje dvě části, charitativní běh a setkání s lidmi s postižením (tvoření výrobků s klienty sociálně-terapeutických dílen aj.) Vybrané peníze ze startovného poté putují Jedličkovu ústavu a Domovu Raspenava. Minulý ročník to bylo více než 10 000 korun! Mimo tyto akce jsme zorganizovali například výstavu našich fotografií na frýdlantské radnici, besedu v liberecké knihovně o duševních onemocněních s peer konzultanty (lidmi s vlastní zkušeností) ze Sdružení TULIPAN a spoustu dalšího. Neváhej a přidej se k nám! Scházíme se každou středu po vyučování v  relaxační místnosti! 

Světová škola – info 

 Videa zpředchozích ročníků: 

2018 – https://www.youtube.com/watch?v=BweDm38mJ_U 

2019 – https://www.youtube.com/watch?v=TA3WFs0637M 

2020 – https://www.youtube.com/watch?v=B5gp69bIwaU

 

Galerie: 

Našimi partnery jsou: 

 

Náš tým: 

  • Michaela Kvapilová (koordinátor)
  • Matěj Vích (koordinátor, zapisovatel)
  • Maria Tutina
  • Hana Šedová
  • Tom Kubík
  • Josef Špidla
  • Veronika Hrůšová

    Pokud máš zájem připojit se do našeho týmu, nebo bys potřeboval nějaké podrobnější informace, neboj se nás zeptat ať už osobně ve škole nebo nám napiš na mail: 

(Svetovaskola@gymfry.cz) a nebo přijďte na schůzi.