Studentský parlament

Studentský parlament 

Studentský parlament je orgánem studentské samosprávy na Gymnáziu Frýdlant. Každá třída na začátku školního roku nominuje a volí ze svého středu dva členy Studentského parlamentu a jednoho náhradníka. Jednání Studentského parlamentu se konají každou středu v měsíci od 7:45 ve sborovně školy.  Jednání jsou otevřena studentské i pedagogické veřejnosti.  

   

Rada SP:   

Předseda: Maria Tutina  

Místopředseda: Gregor Matějka 

Zapisovatel: Aneta Kvapilová 

Ověřovatel zápisu: Tereza Selnekovičová 

   

Členové SP:   

 • Aneta Kvapilová (O) 
 • Milena Shakyanová (Sp) 
 • Adála Kawuliczová (Sp) 
 • Maria Tutina (Sx) 
 • Tereza Selnekovičová (Sx) 
 • Emil Finkous (Q) 
 • Michaela Kvapilová (Q) 
 • Tereza Čepelíková (K) 
 • Lucie Hájková (K) 
 • Sarah Salabová (T) 
 • Gregor Matějka (T) 
 • Martin Šimička (Se) 
 • Johanka Bláhová (Se) 
 • Anežka Zalabáková (P) 
 • František Štěpánek (P) 

Činnost Parlamentu:   

V případě, že byste si chtěli prohlédnout naše výstupy, můžete se podívat na následující stránky:   

Instagram: Na našem Instagramu přidáváme příspěvky o akcích, o které byste určitě neměli přijít : ) (https://www.instagram.com/parlamentgf/)   

Facebook: Na našem Facebooku nalezte taktéž zmínky o akcích a jiných novinkách, které by vás mohli zajímat (https://www.facebook.com/Parlament.GF)