Studentský parlament

Složení studentského parlamentu:

 • Prima: Anna Honzejková (reportérka), Terka Selnekovičová (mluvčí pro nižší gymnázium)
 • Sekunda: Monča Kiliánová (grafička), Emil Stable (Vyhledávač sportovních a kulturních akcí)
 • Tercie: Natka Brynychová (vedoucí ekologického odboru), Martin Poděbradský (vedoucí školního časopisu)
 • Kvarta: Roxi Sobotová (pokladnice, fotografka), Péťa Kopecká (vedoucí nástěnkářka) 
 • Kvinta: Žofie Husáková (zapisovatelka), Tonda Kočí (Správce stránky na sharepointu a webu, vedoucí marketingového týmu, propagace parlamentu v médiích)
 • Sexta: Marek Čumpelík (mluvčí), Eliška Stejskalová (organizace akcí parlametnu)
 • Septima: Martin Tobiška (předseda, mluvčí, moderátor setkání), Ondra Kučera (zástupce předsedy, správce sociálních sítí), Matouš Balda (ověřovatel zápisu)
 • Oktáva: Pepa Hodík (časoměřič), Damián Dedecius (vedoucí odboru pro pohodu ve škole)

Činnost školního parlamentu je na naší škole obsáhlejší, jedná se především o:

 • konzultace žákovských návrhů a stížností ze všech tříd s vedením školy či jednotlivými pedagogy;
 • plánování akcí na základě návrhů vzešlých od vyučujících, žáků i členů;
 • řešení a realizaci návrhů zlepšujících běžný chod školy.

Každý rok dvojice zástupců absolvuje seminář v rámci České středoškolské unie, který je zaměřen na efektivní práci studentských parlamentů v celé republice, zástupci jsou zde seznámeni s návrhy odborníků i běžných členů studentských parlamentů na jiných školách.

V minulém roce se podařilo parlamentu zrealizovat několik akcí (Suit up day, Teplákový den, akce Nekup to!) a prosadit zlepšení zpětné vazby mezi žáky a učiteli prostřednictvím dotazníků.

Veškerá zasedání školního parlamentu jsou přístupná všem žákům i pedagogům školy, kteří mohou přednést své návrhy a názory. Školní parlament se schází sudou středu v měsíci, mimořádně i ve středy liché; začátek zasedání je v 7,50 hod. a je vyhlašován školním rozhlasem. Připomínky a návrhy je možné zasílat také na e-mailovou adresu studentskyparlament@gymfry.cz.

Zápisy z jednání Studentského parlamentu