Studentský parlament

Studentský parlament je orgánem studentské samosprávy na Gymnáziu Frýdlant. Každá třída na začátku školního roku nominuje a volí ze svého středu dva členy Studentského parlamentu. Jednání Studentského parlamentu se konají každou druhou a čtvrtou středu v měsíci od 7:45 ve sborovně školy. V případě DV probíhají online ve stejné dny od 17:00. Jednání jsou otevřena studentské i pedagogické veřejnosti. 

Rada SP: 

Předseda: Tereza Selnekovičová 

Místopředseda: Matouš Janák 

Zapisovatel: Eliška Čepelíková 

Ověřovatel zápisu: Kristýna Matrasová 

 

Členové SP: 

Aneta Kvapilová (Q): Zodpovídá za dobrou náladu a pohodu ve škole. Zajímá se o ekologii a volný čas ráda tráví tancem, či jiným pohybem 

Václav Žežulka (Se): Spolupodílí se na činnosti týmu pro stravování a pitný režim. Ve volném čase rád hraje hry 

Antonín Kočí (Sp): Přidává do schůzek aspekt kritického myšlení a spolupodílí se na organizaci akcí. Ve svém volném čase rád běhá radioorientační běhy. 

Jan Patka (Sx): Zodpovídá za grafiku ŠP a pomáhá s organizací akcí. Ve volném čase se věnuje hudbě, fotografováním a šermu. 

Adam Dvořák (K): Spolupodílí se na udržování dobré atmosféry a pohody na škole. Navíc spravuje náš Instagram. Ve volném čase rád poslouchá hudbu, hraje hry a věnuje se fitnessu.  

Natálie Brynychová (Q): Zodpovídá za činnost ekologického týmu a stará se o pohodu ve škole. Ve volném čase ráda hraje na klavír a kytaru. Navíc také ráda sportuje a zajímá se o chemii. 

Viktorie Podolská (Se): Zodpovídá za chod týmu pro stravování a pitný režim. Ve volném čase hraje na saxofon a kreslí. 

Johana Rosenbaumová (Se) – Zatím nedodala svůj medailonek 

Ester Špidlová (P) – Zatím nedodala svůj medailonek 

Adam Jan Mikšíček (P) – Zatím nedodal svůj medailonek 

Matěj Piping (K) – Zatím nedodal svůj medailonek 

Činnost Parlamentu: 

V případě, že byste si chtěli prohlédnout naše zápisy, či jiné výstupy, můžete se podívat na následující stránky: 

Instagram: Na našem Instagramu přidáváme příspěvky o akcích, o které byste určitě neměli přijít : ) (https://www.instagram.com/parlamentgf/) 

Facebook: Na našem Facebooku nalezte taktéž zmínky o akcích a jiných novinkách, které by vás mohli zajímat (https://www.facebook.com/Parlament.GF) 

Padlet: Padlet je naše internetová nástěnka, kam dáváme výstupy z jednotlivých schůzek. Rovněž tam také naleznete zmínky a informace k akcím Parlamentu (https://cs.padlet.com/pokussnad/6cg6ic66ey4bfv6e)