Studentský parlament

Složení studentského parlamentu:

Rada SP:

 • Předseda – Tereza Selnekovičová
 • Místopředseda – Zuzana Kvapilová
 • Zapisovatel – Martina Mrázová
 • (Ověřovatel zápisu – Karolína Lenhartová)

 

Členové SP:

 • Matěj Kabíček – zodpovídá za vedení zasedání SP, udílí a bere slovo řečníkům
 • Karolína Lenhartová – zodpovídá za natáčení rozhovorů a získávání zpětné vazby na akcích pořádaných SP
 • Agáta Nováková – zodpovídá za výzdobu a správnost informací na nástěnce SP
 • Monika Kiliánová – zodpovídá za grafické zpracování plakátů a propagačních materiálů pro akce SP
 • Natálie Brynychová – [bude doplněno]
 • Lucie Fricová – [bude doplněno]
 • Roxolana Sobotová – zodpovídá za hospodaření SP
 • Viktorie Svěrčinová – zodpovídá za včasné zahájení a ukončení jednání a časový rozsah vyměřený k projednání bodů zasedání
 • Antonín Kočí – řeší podněty a vyhledává akce z oblasti ekologie
 • Kristýna Matrasová – zodpovídá za pořizování fotodokumentace na akcích SP
 • Martina Mrázová – zodpovídá za pořizování fotodokumentace na akcích SP
 • Ondřej Kučera – zodpovídá za komunikaci a prezentaci SP na sociálních sítích
 • Martin Tobiška – zodpovídá za dopravu a stěhování materiálu na/z akcí SP
 •