Studentský parlament

Studentský parlament je orgánem studentské samosprávy na Gymnáziu Frýdlant. Každá třída na začátku školního roku nominuje a volí ze svého středu dva členy Studentského parlamentu. Jednání Studentského parlamentu se konají každou druhou a čtvrtou středu v měsíci od 7:45 ve sborovně školy. V případě DV probíhají online ve stejné dny od 17:00. Jednání jsou otevřena studentské i pedagogické veřejnosti. 

Studentský parlament 

Studentský parlament je orgánem studentské samosprávy na Gymnáziu Frýdlant. Každá třída na začátku školního roku nominuje a volí ze svého středu dva členy Studentského parlamentu. Jednání Studentského parlamentu se konají každou druhou a čtvrtou středu v měsíci od 7:45 ve sborovně školy. V případě DV probíhají online ve stejné dny od 17:00. Jednání jsou otevřena studentské i pedagogické veřejnosti.  

Rada SP:  

Předseda: Tereza Selnekovičová  

Místopředseda: Matouš Janák  

Zapisovatel: Eliška Čepelíková  

Ověřovatel zápisu: Kristýna Matrasová  

 

Členové SP:  

 • Antonín Kočí (O)
 • Kristýna Matrasová (O)
 • Matouš Janák (Sp)
 • Roxolana Sobotová (Sp)
 • Natálie Brynychová (Sx)
 • Aneta Kvapilová (Sx)
 • Adam Dvořák (Q)
 • Tadeáš Čančík (Q)
 • Eliška Čepelíková (K)
 • Tereza Selnekovičová (K)
 • Sven Janák (T)
 • Johana Rosenbaumová (T)
 • Mariana Blažková (Se)
 • Adam Mikšíček (Se)
 • Klára Kutílková (P)
 • Gregor Matějka (P)

Činnost Parlamentu:  

V případě, že byste si chtěli prohlédnout naše zápisy, či jiné výstupy, můžete se podívat na následující stránky:  

Instagram: Na našem Instagramu přidáváme příspěvky o akcích, o které byste určitě neměli přijít : ) (https://www.instagram.com/parlamentgf/)  

Facebook: Na našem Facebooku nalezte taktéž zmínky o akcích a jiných novinkách, které by vás mohli zajímat (https://www.facebook.com/Parlament.GF)