Studentský parlament

Studentský parlament je orgánem studentské samosprávy na Gymnáziu Frýdlant. Každá třída na začátku školního roku nominuje a volí ze svého středu dva členy Studentského parlamentu. Jednání Studentského parlamentu se konají každou druhou a čtvrtou středu v měsíci od 7:45 ve sborovně školy. Jednání jsou otevřena studentské i pedagogické veřejnosti.

Složení studentského parlamentu:

Rada SP:

 • Předseda: Tereza Selnekovičová
 • Místopředseda: Zuzana Kvapilová
 • Zapisovatel: Martina Mrázová
 • (Ověřovatel zápisu: Karolína Lenhartová)

Členové SP:

 • Matěj Kabíček – zodpovídá za vedení zasedání SP, udílí a bere slovo řečníkům
 • Karolína Lenhartová – zodpovídá za natáčení rozhovorů a získávání zpětné vazby na akcích pořádaných SP
 • Agáta Nováková – zodpovídá za výzdobu a správnost informací na nástěnce SP
 • Monika Kiliánová – zodpovídá za grafické zpracování plakátů a propagačních materiálů pro akce SP
 • Natálie Brynychová – řeší podněty a vyhledává akce z oblasti ekologie
 • Roxolana Sobotová – zodpovídá za hospodaření SP
 • Viktorie Svěrčinová – zodpovídá za včasné zahájení a ukončení jednání a časový rozsah vyměřený k projednání bodů zasedání
 • Antonín Kočí – řeší podněty a vyhledává akce z oblasti ekologie
 • Kristýna Matrasová – zodpovídá za pořizování fotodokumentace na akcích SP
 • Martina Mrázová – zodpovídá za pořizování fotodokumentace na akcích SP
 • Ondřej Kučera – zodpovídá za komunikaci a prezentaci SP na sociálních sítích
 • Martin Tobiška – zodpovídá za dopravu a stěhování materiálu na/z akcí SP

Stanovy SP

 

Zápisy z jednání SP