Exkurze na TUL

Ve čtvrtek 2. března se uskutečnila exkurze části septimy frýdlantského gymnázia na katedře netkaných textilií a nanotechnologií TUL. Katedra je lídrem zejména ve výzkumu a vývoji nanovlákenných materiálů, například v oblasti tkáňového inženýrství, systémů s řízeným dodáváním léčiv a problematiku krytů ran. Organizátory akce byli doktorandi Ing. M. Klíčová a Ing. J. Erben. Akce začala… Read More »

Ředitelské volno

Sdělení ředitele školy V souladu s §24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění, vyhlašuji z důvodu plánovaného přerušení dodávky elektřiny dodavatelem na středu 8. března 2023 ředitelské volno na škole Gymnázium, Frýdlant, Mládeže 884, příspěvková organizace. Ve Frýdlantu 28. února 2023                                                                                            Mgr.… Read More »

Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám

Základní informace k přípravným kurzům na přijímací zkoušky: Pro uchazeče z pátých tříd ZŠ 4x každou středu od 22. března 2023 Bezplatné, dobrovolné, účast nemá vliv na přijímací řízení Uchazeč se může zúčastnit libovolného počtu lekcí Vždy 1 vyučovací hodina matematiky a 1 hodina českého jazyka V případě velkého zájmu budou účastníci rozděleni do 2 skupin S sebou… Read More »

Den otevřených dveří pro uchazeče

Den otevřených dveří na Gymnáziu Frýdlant se uskuteční ve středu 25. 1. 2023 od 15:00. Přijďte se podívat, zeptat učitelů nebo žáků, zjistit více i méně důležité informace k přijímacím zkouškám, přípravě na ně i ke studiu na škole od žáků, učitelů i od vedení školy… Program DOD: Představení školy a studijního programu Podmínky podávání… Read More »

Maturitní ples 2023

V sobotu 11. února 2023 se v Koloseu v Liberci koná  tradiční maturitní ples gymnázia. Zahájení plesu je plánováno na 20 hodinu. Vstupenky na ples je možné zakoupit v budově gymnázia od pondělí 16. ledna 2023 u paní profesorky R. Flecknové v kabinetě č. 25. Plakát maturitního plesu  

PF 2023

Přejeme všem krásné prožití vánočních svátků, vše nejlepší do nového roku, hodně zdraví, štěstí, pracovních úspěchů a spokojenosti v osobním životě. Učitelé, žáci a zaměstnanci školy

Vyhlášení ředitelského volna 16. 12. 2022

V souladu s § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění, vyhlašuji z provozně-organizačních důvodů ve spojitosti se smutečním obřadem na pátek 16. prosince 2022 ředitelské volno na škole Gymnázium, Frýdlant, Mládeže 884, příspěvková organizace.   Mgr. Pavel Čumpelík, ředitel školy​

Smuteční oznámení

S hlubokým zármutkem oznamujeme, že v pondělí 12. prosince 2022 zemřela po dlouhé nemoci ve věku nedožitých 62 let bývalá paní ředitelka naší školy Mgr. Alena Hlávková. Poslední rozloučení proběhne v pátek 16. prosince 2022 od 9 hodin v obřadní síni libereckého krematoria.

Ředitelské volno 22. prosince 2022

V souladu s § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění, vyhlašuji z provozně-organizačních důvodů na čtvrtek 22. prosince 2022 ředitelské volno na škole Gymnázium, Frýdlant, Mládeže 884, příspěvková organizace.   Mgr. Pavel Čumpelík, ředitel školy​