Erasmus+: „Fake News in the Age of Democracy“ (Gersthofen 2020) očima studentů

Pondělí 3.2.2020 Dnes je oficiálně první den programu Erasmus + v německém Gersthofen.   Po krátkém přivítání ředitelem školy v jedné z učeben gymnázia jsme se spolu s našimi partnery přesunuli do haly, kde bylo 60 studentů rozděleno do deseti skupin po šesti (stávající se že tři Němců a jejich partnerů z Nizozemska, Slovinska a Česka).… Read More »

Studenti GF v Německu v rámci programu Erasmus+

Jak přispělo lživé zpravodajství k nástupu národního socialismu? A jak se demokracie brání „fake news“ dnes? Odpovědi se dozvěděla desítka studentů kvinty frýdlantského gymnázia na výměnném pobytu v Německu. Výjezd se uskutečnil 2. – 8. února jako první sympozium z projektu „Fake News in the Age of Democracy“ v rámci programu Erasmus+. Partnerské Gymnázium Paula Klee v Gersthofen, nedaleko… Read More »

PF 2020

Veselé vánoční svátky, šťastný nový rok a mnoho osobních i pracovních úspěchů v roce 2020 přejí učitelé, zaměstnanci i žáci gymnázia Frýdlant.

Stávka 6. listopadu 2019 zaměstnanců Gymnázia Frýdlant

Zahájení: 7.45 hod. Ukončení: 9.50 hod. Důvody a cíle stávky: My, níže uvedení pedagogové Gymnázia Frýdlant, jsme se rozhodli zapojit do středeční stávky učitelů vyhlášené ČMOS pracovníků školství, z těchto důvodů: 1) voláme po dříve zaručeném nárůstu platů pedagogických pracovníků – bylo slíbeno 15 % zvýšení objemu finančních prostředků na mzdy ve školství. Po všech jednáních to bylo 10… Read More »

Informace ke stávce učitelů dne 6. 11. 2019

Na gymnáziu ve Frýdlantě se rozhodla stávkovat část pedagogického sboru, forma stávky – první dvě vyučovací hodiny dne 6. 11. Z tohoto důvodu je škola schopna zajistit od první vyučovací hodiny výuku pouze částečně a to ve všech čtyřech ročnících nižšího gymnázia (prima, sekunda, tercie, kvarta) a v maturitním ročníku (oktáva). Zbývající tři třídy (kvinta,… Read More »

Ředitelské volno 31. 10. a 1. 11. 2019

Na základě § 24, odst. 2, zákona č. 561/2004 o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a vyhlášky č. 16/2005 Sb. o organizaci školního roku vyhlašuje ředitel školy na dny 31. 10.  a 1. 11. 2019 ředitelské volno.