Maturanti

Jednotné zkušební schéma – podzim 2019

Vyhlášení podzimního maturitního termínu pro Gymnázium Frýdlant

Písemné zkoušky společné části maturitní zkoušky probíhají od 3. 9. 2019 do 5. 9. 2019 na spádové škole dle určení Cermatu.

Ústní zkoušky společné a profilové části se budou konat v pondělí 9. 9. 2019 od 8.00 hod.

Jednotné zkušební schéma – podzim 2019
Podzimní termíny maturity 2019
Rozpis ústní části maturitní zkoušky, září 2019

Jednotné zkušební schéma – jaro 2019

Zkušební schéma bude vyhlášeno MŠMT. Předpokládané termíny:

Termín Událost
do 30. 11. 2018 podání přihlášky k jarnímu termínu maturitní zkoušky
29. 3. 2019 do 12:00 hodin! odevzdání ZMP ve všech požadovaných formách ředitelce školy nebo zástupci ředitelky školy a prof. Jirovskému
10. a 11. 4. 2019 společná část – písemné práce
30. 4. 2019 vysvědčení pro oktávu
2.-3. 5. 2019
6.-7. 5. 2019
společná část – didaktické testy
27.-31. 5. 2019 ústní zkoušky a společná profilová část
do 20. 6. 2019 do 12:00 hodin podání přihlášek k maturitní zkoušce v podzimním termínu

PŘIHLÁŠKY k jarnímu termínu maturitní zkoušky nutno vyplnit a odevzdat do 30.11.2018 k rukám ředitelky školy.

Přehled předmětů profilové části maturitní zkoušky 2018/2019

Profilová část 2019 předměty