Maturanti

Vyhlášení podmínek konání a nabídky předmětů platné pro maturitní zkoušky v roce 2022

Ředitel školy vyhlašuje podmínky konání a nabídku předmětů pro povinné i nepovinné zkoušky profilové části maturitní zkoušky platné pro jarní i podzimní termín maturitních zkoušek v roce 2022.

 

Profilová část maturitní zkoušky v podzimní termínu roku 2021 se budou konat 14. září 2021 od 10 hodin ve sborovně.

 

Oznámení ředitele školy ke konání MZ v jarním termínu ve školním roce 2020/2021, kterým se sdělují termíny a forma konání MZ.

Zveřejňujeme sdělení ředitele školy ke konání maturitních zkoušek, obsahující termíny a bezpečnostní pokyny pro jejich průběh.  Také je k dispozici formulář pro čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění. Upozorňujeme, že vyplněné a podepsané čestné prohlášení musí odevzdat každá osoba, která vstupuje do školy, stejně jako musí dodržovat předepsaná hygienická opatření. Toto nařízení se týká i ostatních osob (rodinní příslušníci, žáci nižších ročníků, veřejnost), které se chtějí účastnit maturitních zkoušek.

Písemné zkoušky společné části maturitní zkoušky probíhají od 3. 5. 2021 do 5. 5. 2021 na spádové škole dle určení Cermatu.

Ústní zkoušky společné a profilové části se budou konat od 24. – 28. 5. 2021.