Maturanti

Jednotné zkušební schéma – jaro 2020

Sdělení vedení školy ke konání maturitních zkoušek v červnu 2020

Zveřejňujeme sdělení ředitele školy ke konání maturitních zkoušek, obsahující termíny a bezpečnostní pokyny pro jejich průběh.  Také je k dispozici formulář pro čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění. Upozorňujeme, že vyplněné a podepsané čestné prohlášení musí odevzdat každá osoba, která vstupuje do školy, stejně jako musí dodržovat předepsaná hygienická opatření. Toto nařízení se týká i ostatních osob (rodinní příslušníci, žáci nižších ročníků, veřejnost), které se chtějí účastnit maturitních zkoušek. Počet osob v učebně během zkoušky je omezen na 15, tzn. že počet návštěvníků maturitních zkoušek bude velmi omezen (cca 5 u každé zkoušky). Z těchto důvodů Vás žádáme o důkladné zvážení návštěv maturitních zkoušek .

Písemné zkoušky společné části maturitní zkoušky probíhají od 1.6.2020 do 2.6.2020 na spádové škole dle určení Cermatu.

Ústní zkoušky společné a profilové části se budou konat od 10.6. do 12.6. od 8.00 hod.

Jednotné zkušební schéma – podzim 2019
Podzimní termíny maturity 2019
Rozpis ústní části maturitní zkoušky, září 2019

Jednotné zkušební schéma – jaro 2019

Zkušební schéma bude vyhlášeno MŠMT. Předpokládané termíny:

Termín Událost
do 30. 11. 2018 podání přihlášky k jarnímu termínu maturitní zkoušky
29. 3. 2019 do 12:00 hodin! odevzdání ZMP ve všech požadovaných formách ředitelce školy nebo zástupci ředitelky školy a prof. Jirovskému
10. a 11. 4. 2019 společná část – písemné práce
30. 4. 2019 vysvědčení pro oktávu
2.-3. 5. 2019
6.-7. 5. 2019
společná část – didaktické testy
27.-31. 5. 2019 ústní zkoušky a společná profilová část
do 20. 6. 2019 do 12:00 hodin podání přihlášek k maturitní zkoušce v podzimním termínu

PŘIHLÁŠKY k jarnímu termínu maturitní zkoušky nutno vyplnit a odevzdat do 30.11.2018 k rukám ředitelky školy.

Přehled předmětů profilové části maturitní zkoušky 2018/2019

Profilová část 2019 předměty