Maturanti

Oznámení ředitele školy ke konání MZ v jarním termínu ve školním roce 2020/2021, kterým se sdělují termíny a forma konání MZ.

Zveřejňujeme sdělení ředitele školy ke konání maturitních zkoušek, obsahující termíny a bezpečnostní pokyny pro jejich průběh.  Také je k dispozici formulář pro čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění. Upozorňujeme, že vyplněné a podepsané čestné prohlášení musí odevzdat každá osoba, která vstupuje do školy, stejně jako musí dodržovat předepsaná hygienická opatření. Toto nařízení se týká i ostatních osob (rodinní příslušníci, žáci nižších ročníků, veřejnost), které se chtějí účastnit maturitních zkoušek.

Písemné zkoušky společné části maturitní zkoušky probíhají od 3. 5. 2021 do 5. 5. 2021 na spádové škole dle určení Cermatu.

Ústní zkoušky společné a profilové části se budou konat od 24. – 28. 5. 2021.

Jednotné zkušební schéma – podzim 2019
Podzimní termíny maturity 2019
Rozpis ústní části maturitní zkoušky, září 2019

Jednotné zkušební schéma – jaro 2021

Zkušební schéma bude vyhlášeno MŠMT. Předpokládané termíny:

Termín Událost
do 31. 3. 2021 odevzdání seznamu četby – 20 děl
do 31. 3. 2021 do 12:00 hodin! odevzdání ZMP ve všech požadovaných formách ředitelce školy nebo zástupci ředitelky školy a prof. Jirovskému
3. 5. 2021 od 8:00 DT MA
3. 5. 2021 od 13.30  DT AJ
4. 5. 2021 od 8:00 DT ČJ
5. 5. 2021 od 8:00 DT MA+
24. – 28. 5. 2021 ÚZ MZ a obhajoby ZMP dle rozpisu