Organizace školního roku

Organizace školního roku 2023/2024

 

Zahájení školního roku                                                       v pondělí 4. září 2023

Třídní schůzky pro primu a kvintu (nové žáky)                        úterý 5. září 2023

Harmonizační pobyt kvinta                                   středa, čtvrtek, pátek 6. – 8. září 2023

Harmonizační pobyt prima                                středa, čtvrtek 13. – 14. září 2023

Profilové MZ + obhajoba ZMP                                              úterý 12. září 2023

Podzimní prázdniny                                        čtvrtek – pátek 26. – 27. října 2023

Pedagogická rada, třídní schůzky 1. čtvrtletí                  úterý 14. listopadu 2023

Prezentace ZMP                                                                  čtvrtek 14. prosince 2023

Vánoční prázdniny            od soboty 23. prosince 2023 – do úterý 2. ledna 2024

Den otevřených dveří                                                           středa 24. ledna 2024

Vydávání vysvědčení                                                           středa 31. ledna 2024

Pololetní prázdniny                                                                pátek 2. února 2024

Ples gymnázia                                                                     sobota 17. února 2024

Jarní prázdniny                                                            26. února – 3. března 2024

Velikonoční prázdniny                                                     čtvrtek 28. března 2024

Přijímací zkoušky

Pedagogická rada, třídní schůzky 3. čtvrtletí                       úterý 16. dubna 2024

Vysvědčení pro oktávu                                                        úterý 30. dubna 2024

MZ – společná část (didaktické testy)                                                          

MZ – profilová část (ústní zkoušky a obhajoby ZMP)           20. 5. – 24. 5. 2024

Sportovní den                                                                   čtvrtek 27. června 2024

Vysvědčení                                                                         pátek 28. června 2024

                                                                                                                               

Ve Frýdlantu 30. 8. 2023

 

                                                                                           Mgr. Pavel Čumpelík, ředitel školy