Výsledky voleb do školské rady

Výsledky voleb do Školské rady pro období 2018 – 2021   Volby nových zástupců pedagogů a zástupců zletilých žáků a zákonných zástupců nezletilýyh žáků do Školské rady Gymnázia Frýdlant proběhly dne 3. 4. 2018 v rámci 4. pedagogické rady a během třídních schůzek, které se konaly téhož dne od 16. 00 hod. v budově školy.   Za… Read More »

Aktualizovaná verze školního řádu

Vážení rodiče a žáci, v sekci Pedagogické dokumenty byla nahrána aktualizovaná verze školního řádu. Věnujte, prosím, tomuto dokumentu patřičnou pozornost. Nový školní řád je k nahlédnutí také zde.

Workshop prezentačních dovedností

  Co je JA Firma?  Junior Achievement Firma je mezinárodní organizace, poskytující studentům možnost získat praktické dovednosti v oblasti podnikání. Studenti si vytvoří svoji vlastní obchodní společnost, ve které poté celý rok podnikají. Nejen že získají teoretické informace, ale dokáží je i reálně využít.  Díky finanční podpoře od vedení Gymnázia Frýdlant jsme se v rámci právě… Read More »

Přijímací řízení 2018

Řádné termíny přijímacích zkoušek – osmileté studium termín – pátek 13. 4. 2018 2. termín – úterý 17. 4. 2018 Matematika    8.30 – 10.00 hod.                   Matematika    8.30 – 10.00 hod. Český jazyk     10.50 – 12.10 hod                  Český jazyk      10.50 – 12.10 hod.   náhradní termín – 10. 5. 2018 2. náhradní termín –… Read More »

První přípravný kurz k přijímacím zkouškám

1. přípravný kurz k přijímacím zkouškám pro uchazeče z 5. tříd se koná ve středu 21. 3. 2018 od 15.00 hod. K přípravě bude využitou učebnic vydavatelství Taktik: Přijímačky pro víceletá gymnázia z matematiky a Přijímačky pro víceletá gymnázia z českého jazyka. Účastníci si přinesou psací a rýsovací potřeby, event. vlastní učebnice (není povinné), a přezůvky. Doporučujeme svačinu a nápoj,… Read More »

Výstražná stávka #VyjdiVen na GF

Vyzýváme všechny občany, a především studenty vysokých i středních škol, aby společně s námi ve čtvrtek 15. 3. – na Mezinárodní den proti policejní brutalitě, v pravé poledne vyšli ven ze škol, tříd a pracovišť na výstražnou stávku studentstva. Výstražnou stávkou vyzýváme ústavní představitele České republiky, jmenovitě prezidenta České republiky, premiéra České republiky a Parlament… Read More »