Projekty

Informace o projektech, do který je škola zapojena

Projekty 2023/24

Název programu: Digitalizujeme školu – Realizace investice  Národního plánu obnovy – komponenta 3.1

V rámci Investice č. 2: Vybavení škol digitálními technologiemi z komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace z Národního plánu obnovy vynaložila škola finanční prostředky:

 • k dosažení cíle č. 173 zakoupením IT zařízení do školního fondu mobilních digitálních zařízení pro znevýhodněné žáky (prevence digitální propasti).

 

 

 

 

Erasmus+ 

Projekt: 2023-1-CZ01-KA121-SCH-000125308

Projekt je zaměřen na mobilitu žáků a učitelů

 

Podpora Gymnázia Frýdlant – Operační program Jan Amos Komenský

Projekt: CZ.02.02.XX/00/22_003/0003220

Účelem dotace je:
– zvyšování kvality, inkluzivity a účinnosti systémů vzdělávání
– zajišťování rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání, včetně usnadňování vzdělávací mobility znevýhodněných skupin

Projekty 2022/23

Název programu: Digitalizujeme školu – Realizace investice  Národního plánu obnovy – komponenta 3.1

V rámci Investice č. 2: Vybavení škol digitálními technologiemi z komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace z Národního plánu obnovy vynaložila škola finanční prostředky:

 • k dosažení cíle č. 173 zakoupením IT zařízení do školního fondu mobilních digitálních zařízení pro znevýhodněné žáky (prevence digitální propasti).
 • k dosažení cíle č. 174 zakoupením digitálních technologií a
  vybavení na podporu digitální gramotnosti a zavedením
  nových vzdělávacích programů v oblasti IT.

 

 

 

 

 

 

Název programu: Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy

Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19.

 

 

Erasmus+ 

Projekt: 2023-1-CZ01-KA121-SCH-000125308

Projekt je zaměřen na mobilitu žáků a učitelů

 

Podpora Gymnázia Frýdlant – Operační program Jan Amos Komenský

Projekt: CZ.02.02.XX/00/22_003/0003220

Účelem dotace je:
– zvyšování kvality, inkluzivity a účinnosti systémů vzdělávání
– zajišťování rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání, včetně usnadňování vzdělávací mobility znevýhodněných skupin

 

Projekty 2021/22

Název programu: Digitalizujeme školu – Realizace investice  Národního plánu obnovy – komponenta 3.1

V rámci Investice č. 2: Vybavení škol digitálními technologiemi z komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace z Národního plánu obnovy vynaložila škola finanční prostředky:

 • k dosažení cíle č. 173 zakoupením IT zařízení do školního fondu mobilních digitálních zařízení pro znevýhodněné žáky (prevence digitální propasti).

 

 

 

 

 

 

Název programu: Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy

Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19.

 

 

 

 

 

 

Erasmus+ „Fake News in the Age of Democracy“

Webové stránky projektu: https://democracy5.webnode.cz/

Partneři:

 • Paul-Klee-Gymnasium Gersthofen – SRN
 • Gymnasium Nova Gorica – Slovinsko
 • Copernicus SG Hoorn – Nizozemí

Výjezdy:

2. 2. – 8. 2. 2020 Gersthofen
20. 9. – 26. 9.2020 Hoorn
14. 3. – 21. 3. 2021 Nova Gorica

Živá jména Frýdlant

Gymnázium se ve spolupráci s městem Frýdlant připojilo k projektu Václava Lábuse a Daniela Vrbíka z Technické univerzity v Liberci „Živá jména“.

Naším cílem je sebrat a prozkoumat neoficiální jména míst v našem městě. Taková, která běžně používáme, ale v mapách je nenajdeme. Nejde o žádnou složitou jazykovědu. Přes webovou aplikaci, vyvinutou na Technické univerzitě, se může do sběru jmen zapojit skutečně každý. 

Od 1. listopadu lze přes naši vstupní stránku zivajmena-frydlantsko.gymfry.net navštívit interaktivní mapu a vkládat do ní názvy, které sami užíváte. Společně tak pomůžeme vytvořit prostorovou databázi jmen, jež přispěje k uchování jazykové kontinuity místa, ve kterém žijeme.

V druhé fázi projektu, která poběží přibližně od poloviny ledna, budeme zjišťovat, jak moc jsou jednotlivé názvy skutečně užívané. Další obce Frýdlantska budou samozřejmě následovat.

 

Ukončené projekty 

 • 2019

Rekonstrukce a modernizace přírodovědné laboratoře, Gymnázium, Frýdlant, Mládeže 884, příspěvková organizace

Registrační číslo CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0008931

HLAVNÍ CÍL PROJEKTU

Cílem projektu je podpora rozvoje klíčových kompetencí žáků v oblasti přírodních věd pro zajištění konkurenceschopnosti těchto žáků na trhu práce a podpora rozvoje přírodovědných oborů.Realizací projektu dojde k modernizaci infrastruktury gymnázia – úpravě souboru místností ve 3. NP, které tvoří laboratoře chemie. Budova není navržena a provedena jako bezbariérová, v rámci přestavby bude proto obstarán schodolez, který zajistí transport imobilních žáků mezi různými úrovněmi a dojde k úpravě sociálního zařízení pro imobilní občany.

REALIZACE PROJEKTU

Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného regionálního operačního programu.

INVESTOR

Liberecký kraj

ŘÍDÍCÍ ORGÁN

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

 

 •   2018

NADACE ČEZ 

Projekt: Reálná měření a experimenty ve fyzice

Podpora: 200 000,- Kč

Podpora projektu byla připojena na základě vítězství týmu GF v soutěži ČEZu „Vím proč“ ve školním roce 2017/2018. Členové týmu: Patrik Zajíc, Pavel Buřita, Ondřej Budka. Finanční prostředky byly využity na nákup pěti nových tabletů DELL Inspiron, které nahradí dosluhující notebooky. Dále byl pořízen software SparkVue – školní licence, která umožní zpracování naměřených dat na senzorech PASCO. Komě toho byl doplněn sortiment senzorů PASCO o senzory tlaku a kvality vody a bezdrátové připojení senzorů. Všechno vybavení pořízené z podpory je cíleně využíváno ve výuce fyziky k měření v reálných podmínkách a provádění experimentů.

Gay-Lussacův zákon

Gay-Lussacův zákon
Obrázek 1 z 9

Vlastní projekty v běhu

Erasmus+ VODA: Flüssige Nachbarschaft

Partneři:

 • Gymnasium Gersthofen – SRN
 • Gymnasium Nova Gorica – Slovinsko
 • Gymnasium Hoorn – Nizozemí

Výjezdy:

4. – 10. 2. 2018 Gersthofen
15. – 21. 4. 2018 Nova Gorica
7. – 13. 10. 2018 Hoorn

 

Světová škola – projekt Vzdělávacího programu Varianty

 

Erasmus+ Vstříc CLIL dobrodružství          

Erasmus+ KA1
Reg. číslo: 2015-1-CZ01-KA101-012931
Projekt je zaměřen na postupnou aplikace CLIL metody do výuky na škole. V rámci projektu vyjíždí učitelé na odborné metodické kurzy do zahraničí a zavádí CLIL do výuky.
Ukončení projektu: květen 2017

Fin de siècle – 19. Jahrhundert

Erasmus+ KA2

Projekt se zaměřuje na badatelskou činnost žáků v oblasti 19. století v našem regionu.
Spolupráce s partnerskými školami v SRN, Itálii a Slovinsku.
Projekt má samostatné stránky
Ukončení projektu: září 2017

Junior Achievement – studentské společnosti
Projekt zaměřený na první podnikatelské zkušenosti ve vedení firmy

Za obzor

OPVK 1.1.
Reg. číslo: CZ.1.07/1.1.00/56.2032
Podpora jazykové výuky – studijní pobyty žáků v zahraničí a zvyšování jazykových kompetencí pedagogů a dále podporu čtenářské gramotnosti
Ukončení projektu: prosinec 2015

Naučme se správně plavat

Fulbright programme: rodilý mluvčí do výuky angličtiny pro školní rok 2015/2016

Partnerství škol Comenius – projekt v Programu celoživotního vzdělávání
Číslo: COM – MP – 2013 – 137
Název: Nie wieder! Gegen Diktatur, Krieg und Gewalt.
Projekt je zaměřen na badatelskou činnost žáků v oblasti moderních dějin – 20. století v našem regionu.
Spolupráce s partnerskými školami v SRN, Itálii, Nizozemsku
Ukončení projektu: červenec 2015

Společně to zvládneme lépe
Jedná se o projekt, který se soustředí na nejpotřebnější oblasti dalšího vzdělávání našich pedagogů:
– podpora spolupráce sborovny a inovace v oblasti výukových metod
– rozvoj jazykových kompetencí učitelů neangličtinářů za účelem zkvalitnění výuky, účasti na mezinárodních projektech apod.
– efektivní využívání existujících nástrojů ICT Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky, reg. číslo CZ.1.07/1.3.52/01.0004
Zahájení projektu: 24.8.2012
Ukončení projektu: 23.8.2014
Webové stránky projektu

Zkvalitňujeme výuku na Gymnáziu Frýdlant
Projekt je zaměřen na zkvalitnění výuky cizích jazyků, na výuku finanční gramotnosti, mentoring a modernizaci IT.
Gymnáziu Frýdlant byla poskytnuta dotace č. 5054/34/7.1.5/2012 pro oblast podpory 1.5, prioritní osy 1 Počáteční vzdělávání, Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost, podoblast Zlepšení podmínek vzdělávání na středních školách.
Zahájení projektu 1. 9. 2012
Ukončení projektu: 31. 8. 2014
Jdeme na to od lesa
Klíčové kompetence ulovíme v zelené laboratoři
Název: Zákony přírody na dosah; klíčové kompetence ulovíme v zelené laboratoři – byl ukončen 30. 6. 2012
Zkrácený název: Jdeme na to od lesa
Z globálního grantu „Zvyšování kvality ve vzdělávání“ Libereckého kraje jsme na náš projekt získali finanční podporu ve výši 4 109 246 Kč.
Projekt je zaměřený na experimentální činnosti ve výuce přírodovědných oborů – chemii, biologii a fyzice s přesahem do dalších hraničních oborů jako je matematika, informační a výpočetní technologie, geografie. Bude do něj zapojeno osm učitelů a všichni studenti vyššího gymnázia. Jde o přiblížení oborů žákům zábavnou, experimentální formou, zvýšit atraktivnost těchto oborů a směrovat zájem o další studium těmito směry. V rámci projektu bude škola vybavena moderním experimentálním systémem PASCO, deseti notebooky a další technikou pro provádění biologických, fyzikálních a chemických pokusů v terénu.

Partnerské projekty
projekt Kořeny evropské civilizace – již ukončen
Projekt vytvořilo Podještědské gymnázium v Liberci a jeho partnerskými školami jsou gymnázia v Novém Boru, Tanvaldu a Frýdlantu.
Tento projekt je zaměřený na tvorbu didaktických a metodických materiálů pro výuku základů, které jsou společné humanitním oborům vyučovaným na osmiletých gymnáziích. Jedná se o kořeny evropské kultury z pohledu historie, náboženství, tradic, slovesného dědictví atd. Naše škola se bude na projektu podílet zmapováním památek v mikroregionu Frýdlantsko a tvorbou didaktických materiálů, které budou z těchto památek vycházet. Důležitá je i forma spolupráce studentů s učiteli při tvorbě materiálů. Partnerské školy získají pomůcky jako digitální fotoaparáty, kamery, programy na zpracování fotografií pro tvorbu materiálů.
Projekt ukončen v červnu 2012.

5.projekt Moderní výukové metody a technické kompetence na SŠ a gymnáziích Libereckého kraje
Projekt připravila Střední odborná škola a gymnázium Na Bojišti v Liberci a účastní se ho 9 partnerských škol z Libereckého kraje.
Cílem projektu jsou nové metodické materiály, které usnadní přípravu vyučovacích hodin s využitím interaktivní tabule. Materiály vzniknou pro různé vyučovací předměty, ať už všeobecně vzdělávací nebo odborné. Z každé školy se do projektu zapojí šest vyučujících. Účastnické školy získají v rámci projektu interaktivní tabuli, data projektor a dva notebooky.
Projekt bude ukončen v červnu 2012.