GDPR

Ochrana osobních údajů na Gymnáziu Frýdlant

Gymnázium Frýdlant, podobně jako jiné instituce, shromažďuje různé osobní údaje, a to jak o studentech, tak o vyučujících a dalším personálu, v některých případech také o dalších osobách (rodičích, návštěvnících akcí pořádaných školou atp.). Zpracování osobních údajů se od května 2018 řídí Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Pro nařízení se vžilo označení GDPR, podle jeho anglického názvu General Data Protection Regulation.

Podle používaného pojmosloví je Gymnázium Frýdlant správcem osobních údajů, protože osobní údaje uchovává a nakládá s nimi tak, jak to stanovují zákony nebo v rozsahu, v jakém k tomu obdrželo souhlas, případně na základě jiného právního důvodu (např. oprávněného zájmu).

Ti, jejichž osobní údaje jsou zpracovávány, tedy studenti, učitelé a všichni ostatní, jejichž údaje máme k dispozici, se nazývají subjekty údajů.

V případě dotazů k problematice osobních údajů, kontaktujte, prosím, pověřence pro ochranu osobních údajů (kontaktní údaje níže). Pověřenec je osoba, která funguje jako prostředník mezi Vámi (subjekty údajů) a gymnáziem (správcem údajů).

Pověřencem pro ochranu osobních údajů: Bc. Otto Kult

Kontaktní e-mail: roman.sikola[zavinac]kraj-lbc.cz

Kontaktní telefonní číslo: 485 226 403

k zastižení na adrese Krajský úřad Libereckého kraje, U Jezu 642/2, Liberec

Osobou odpovědnou za dodržování povinností, kontrolování opatření, přijímaná a vyřizování stížností, a kontaktování pověřence pro ochranu osobních údajů je Mgr. Pavel Čumpelík (tel. 778 536 793, email pavel.cumpelik[zavinac]gymfry.cz)

Informace o zpracování osobních údajů ve škole