Výchovný poradce

Výchovný poradce na GF: Mgr. Helena Szappanosová

Kontakt: helena.szappanosova[at]gymfry.cz

Konzultační hodiny: středa – v dopoledních i odpoledních hodinách po předchozí domluvě

Kariérové poradenství

 • Poradenství pro žáky a jejich rodiče, předávání informací k dalšímu vzdělávání – nabídka škol, institucí zaměřených na volbu a přípravu vyššího vzdělávání (sharepoint – maturanti, nástěnky ve spojovací chodbě, kmenová třída oktávy)
 • Individuální konzultace pro žáky a jejich zákonné zástupce
 • Spolupráce s PPP při rozhodování žáků k dalšímu vzdělávání
 • Vedení dokumentace vycházejících studentů – evidence zájmu a přihlášek
 • Přehled o umístění absolventů gymnázia – VŠ, VOŠ, zahraniční studium, zaměstnání

Podpora žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

 • Vedení kartotéky těchto žáků
 • Zavedení a kontrola IVP, PLPP
 • Konzultace s třídními učiteli a ostatními vyučujícími – zohlednění diagnózy, mapování situace žáka ve třídě, primární diagnostika, vyhledávání žáků nadaných, vytvoření plánů pedagogické podpory
 • Spolupráce s poradenskými zařízeními – PPP, SPC, SVP

Péče o žáky s výchovnými problémy

 • Poradenská činnost pro žáky
 • Řešení konfliktních situací
 • Diagnostika žáků, jejichž jednání a chování vyžaduje zvláštní pozornost

Metodická a informační činnost

 • Předávání informací z oboru výchovného poradenství vyučujícím
 • Pomoc při tvorbě nových kolektivů – prima, kvinta
 • Spolupráce s metodičkou prevence – zavádění, plnění a vyhodnocení preventivního programu, šetření
 • Spolupráce s vedením školy