Učitelé

Vedení školy ve školním roce 2021/2022

ředitel Mgr. Pavel Čumpelík matematika pavel.cumpelik[zavináč]
gymfry.cz
 
zástupkyně Mgr. Martina Košková německý jazyk, dějepis  martina.koskova[zavinac]
gymfry.cz
výchovná poradkyně

 

Zaměstnanci školy ve školním roce 2021/2022
Učitelé   
Mgr. Luděk Antoš český jazyk, dějepis, dějepisný seminář ludek.antos[zavinac]gymfry.cz  
Mgr. Alice Černá anglický jazyk, tělocvik, občasná výchova, základy společenských věd alice.cerna[zavinac]gymfry.cz  
Mgr. Renáta Flecknová biologie, chemie, biologický seminář renata.flecknova[zavinac]gymfry.cz metodik prevence
Mgr. Jan Hlávka, Ph.D. anglický jazyk, občanská výchova jan.hlavka[zavinac]gymfry.cz projekt Světová škola, koordinátor studentského parlamentu
Mgr. Andrea Hniličková český jazyk, německý jazyk andrea.hnilickova[zavinac]gymfry.cz  
Ing. Radomíra Hradilová německý jazyk, německá konverzace radomira.hradilova[zavinac]gymfry.cz  
Vladimír Hrdina hudební výchova vladimir.hrdina[zavinac]gymfry.cz  
PaedDr. Zdeňka Hrdinová výtvarná výchova, dějiny výtvarné kultury zdenka.hrdinova[zavinac]gymfry.cz školní knihovna 
RNDr. Bohumil Jírovský informatika a výpočetní technika, základy administrativy jirovsky[zavinac]gymfry.cz koordinátor ICT, kroužek programování
Mgr. Petra Lžičařová anglický jazyk, matematika
petra.lzicarova[zavinac]gymfry.cz koordinátorka programu Erasmus+
Mgr. Linda Marešová anglický jazyk, český jazyk linda.maresova[zavinac]gymfry.cz  
Mgr. Lenka Měkotová německý jazyk, matematika
lenka.mekotova[zavinac]gymfry.cz  
Mgr. Lucie Mrklasová matematika, matematický seminář, tělesná výchova lucie.mrklasova[zavinac]gymfry.cz  
Mgr. Helena Roubalová biologie, chemie,  matematika helena.roubalova[zavinac]gymfry.cz  
Mgr. Milan Schleider

fyzika, chemie, tělesná výchova

milan.schleider[zavinac]gymfry.cz kroužek přírodních věd
Mgr. Kryštof Špidla, Ph.D. český jazyk, základy společenských věd, literární seminář, společenskovědní seminář krystof.spidla[zavinac]gymfry.cz předseda Školské rady, dramatický kroužek 
Mgr. Martin Šrámek tělesná výchova martin.sramek[zavinac]gymfry.cz  
Mgr. Pavel Štryncl zeměpis, tělesná výchova pavel.stryncl[zavinac]gymfry.cz kroužek sportovních her
Bc. Elizabeth Wasilewska anglická konverzace elizabeth.wasilewska[zavinac]gymfry.cz  
       
Provozní zaměstnanci   
Marie Němcová hospodářka marie.nemcova[zavinac]gymfry.cz  
Vladimír Podrazil školník vladimir.podrazil[zavinac]gymfry.cz  
Naděžda Králová uklízečka    
Jana Havlová uklízečka    

 

Vedoucí předmětových komisí 
Český jazyk Mgr. Kryštof Špidla, Ph.D. krystof.spidla[zavinac]gymfry.cz
Matematika, fyzika Mgr. Petra Lžičařová petra.lzicarova[zavinac]gymfry.cz
Dějepis, občanská výchova, základy společenských věd Mgr. Luděk Antoš ludek.antos[zavinac]gymfry.cz
Přírodovědné obory Mgr. Renáta Flecknová renata.flecknova[zavinac]gymfry.cz
Cizí jazyky Mgr. Lenka Měkotová lenka.mekotova[zavinac]gymfry.cz
Tělesná výchova Mgr. Pavel Štryncl pavel.stryncl[zavinac]gymfry.cz
Estetické obory PaedDr. Zdeňka Hrdinová zdenka.hrdinova[zavinac]gymfry.cz
Informatika a výpočetní technika RNDr. Bohumil Jirovský jirovsky[zavinac]gymfry.cz

 

Třídní učitelé a zastupující třídní
třída učebna třídní učitel zastupující třídní učitel
Prima 20 Lenka Měkotová Renáta Flecknová
Sekunda 7 Helena Roubalová Zdena Hrdinová
Tercie 11 Jan Hlávka Lucie Mrklasová
Kvarta 12 Pavel Štryncl Linda Marešová
Kvinta 17 Petra Lžičařová Alice Černá
Sexta 23 Milan Schleider Bohumil Jirovský
Septima 8 Andrea Hniličková Luděk Antoš
Oktáva 4 Kryštof Špidla Pavel Čumpelík

Konzultační hodiny učitelů jsou zveřejněny na elektronických nástěnkách.

 

Organizace školního roku 2021/2022

  • Zahájení školního roku 1. září 2021
  • Podzimní prázdniny 27. října a 29. října 2021
  • Vánoční prázdniny od 23. prosince 2021 do 2. ledna 2022
  • Vysvědčení za 1. pololetí 31. ledna 2022
  • Pololetní prázdniny 4. února 2022
  • Jarní prázdniny od 14. do 20. února 2022
  • Velikonoční prázdniny 14. dubna 2022
  • Ukončení 2. pololetí pro maturitní ročník 29. dubna 2022
  • Konec školního roku 30. června 2022
  • Hlavní prázdniny od 1. července do 31. srpna 2022