Učitelé

Vedení školy ve školním roce 2021/2022

ředitel Mgr. Pavel Čumpelík matematika pavel.cumpelik[zavináč]
gymfry.cz
 
zástupkyně Mgr. Martina Košková německý jazyk, dějepis  martina.koskova[zavinac]
gymfry.cz
výchovná poradkyně

 

Učitelé   
Mgr. Luděk Antoš český jazyk, dějepis, dějepisný seminář ludek.antos[zavinac]gymfry.cz  
Mgr. Alice Černá anglický jazyk, tělocvik, občasná výchova, základy společenských věd alice.cerna[zavinac]gymfry.cz  
Mgr. Renáta Flecknová biologie, chemie, biologický seminář renata.flecknova[zavinac]gymfry.cz metodik prevence
Mgr. Jan Hlávka, Ph.D. anglický jazyk, občanská výchova jan.hlavka[zavinac]gymfry.cz projekt Světová škola, koordinátor studentského parlamentu
Mgr. Andrea Hniličková český jazyk, německý jazyk andrea.hnilickova[zavinac]gymfry.cz  
Ing. Radomíra Hradilová německý jazyk, německá konverzace radomira.hradilova[zavinac]gymfry.cz  
Vladimír Hrdina hudební výchova vladimir.hrdina[zavinac]gymfry.cz  
PaedDr. Zdeňka Hrdinová výtvarná výchova, dějiny výtvarné kultury zdenka.hrdinova[zavinac]gymfry.cz školní knihovna 
RNDr. Bohumil Jírovský informatika a výpočetní technika, základy administrativy jirovsky[zavinac]gymfry.cz koordinátor ICT, kroužek programování
Mgr. Petra Lžičařová anglický jazyk, matematika
petra.lzicarova[zavinac]gymfry.cz koordinátorka programu Erasmus+
Mgr. Linda Marešová anglický jazyk, český jazyk linda.maresova[zavinac]gymfry.cz  
Mgr. Lenka Měkotová německý jazyk, matematika
lenka.mekotova[zavinac]gymfry.cz  
Mgr. Lucie Mrklasová matematika, matematický seminář, tělesná výchova lucie.mrklasova[zavinac]gymfry.cz  
Mgr. Helena Roubalová biologie, chemie,  matematika helena.roubalova[zavinac]gymfry.cz  
Mgr. Milan Schleider

fyzika, chemie, tělesná výchova

milan.schleider[zavinac]gymfry.cz kroužek přírodních věd
Mgr. Kryštof Špidla, Ph.D. český jazyk, základy společenských věd, literární seminář, společenskovědní seminář krystof.spidla[zavinac]gymfry.cz předseda Školské rady, dramatický kroužek 
Mgr. Martin Šrámek tělesná výchova martin.sramek[zavinac]gymfry.cz  
Mgr. Pavel Štryncl zeměpis, tělesná výchova pavel.stryncl[zavinac]gymfry.cz kroužek sportovních her
Bc. Elizabeth Wasilewska anglická konverzace elizabeth.wasilewska[zavinac]gymfry.cz  

Konzultační hodiny učitelů, stejně jak kritéria hodnocení v jednotlivých předmětech, jsou zveřejněny na elektronických nástěnkách.