Učitelé

Vedení školy ve školním roce 2023/2024

ředitel Mgr. Pavel Čumpelík matematika, informatika pavel.cumpelik[zavináč]
gymfry.cz
 
zástupkyně Mgr. Martina Košková německý jazyk, dějepis  martina.koskova[zavinac]
gymfry.cz
 

 

Učitelé   
Mgr. Luděk Antoš český jazyk, dějepis, dějepisný seminář ludek.antos[zavinac]gymfry.cz  
Mgr. Renáta Flecknová biologie, chemie, biologický seminář renata.flecknova[zavinac]gymfry.cz metodik prevence
Bc. Ondřej Fisenko tělesná výchova ondrej.fisenko[zavinac]gymfry.cz  
Mgr. Jan Hlávka, Ph.D. anglický jazyk, občanská výchova jan.hlavka[zavinac]gymfry.cz projekt Světová škola, koordinátor studentského parlamentu
Mgr. Andrea Hniličková český jazyk, německý jazyk andrea.hnilickova[zavinac]gymfry.cz  
Ing. Pavel Holec informatika pavel.holec[zavinac]gymfry.cz  
Vladimír Hrdina hudební výchova vladimir.hrdina[zavinac]gymfry.cz  
PaedDr. Zdeňka Hrdinová výtvarná výchova, dějiny výtvarné kultury zdenka.hrdinova[zavinac]gymfry.cz školní knihovna 
Bc. Šárka Jakoubková občanská výchova, základy společenských věd, dějepis  sarka.jakoubkova[zavinac]gymfry.cz  
Mgr. Tomáš Lengál anglický jazyk občanská výchova, základy společenských věd tomas.lengal[zavinac]gymfry.cz projekt Světová škola, koordinátor studentského parlamentu, JA firma
Mgr. Petra Lžičařová anglický jazyk, matematika
petra.lzicarova[zavinac]gymfry.cz  
Veronika Lžičařová tělesná výchova veronika.lzicarova[zavinac]gymfry.cz  
Mgr. Lenka Měkotová německý jazyk, matematika
lenka.mekotova[zavinac]gymfry.cz  
Mgr. Lucie Mrklasová matematika, matematický seminář, tělesná výchova lucie.mrklasova[zavinac]gymfry.cz  
RNDr., Mgr. Pavel Pešat, Ph.D. informatika  pavel.pesat[zavinac]gymfry.cz  
Mgr. Milan Schleider

fyzika, chemie, informatika

milan.schleider[zavinac]gymfry.cz kroužek přírodních věd
Mgr. Helena Szappanosová biologie, chemie,  matematika helena.szappanosova[zavinac]gymfry.cz výchovná poradkyně
Mgr. Kryštof Špidla, Ph.D. český jazyk, základy společenských věd, literární seminář, společenskovědní seminář krystof.spidla[zavinac]gymfry.cz předseda Školské rady, dramatický kroužek 
Mgr. Pavel Štryncl zeměpis, tělesná výchova pavel.stryncl[zavinac]gymfry.cz kroužek sportovních her
Bc. Elizabeth Wasilewska anglická konverzace, anglický jazyk elizabeth.wasilewska[zavinac]gymfry.cz  

Konzultační hodiny učitelů, stejně jak kritéria hodnocení v jednotlivých předmětech, jsou zveřejněny na elektronických nástěnkách.