Učitelé

Vedení školy ve školním roce 2019/2020

ředitel Mgr. Pavel Čumpelík matematika, informatika a výpočetní technika pavel.cumpelik[zavináč]
gymfry.cz
 
zástupkyně Mgr. Martina Košková německý jazyk, dějepis, dějepisný seminář martina.koskova[zavinac]
gymfry.cz
koordinátorka
výměnný pobyt Švýcarsko

 

Zaměstnanci školy ve školním roce 2019/2020 
Interní učitelé   
Mgr. Luděk Antoš český jazyk, dějepis ludek.antos[zavinac]gymfry.cz  
Mgr. Renáta Flecknová biologie, chemie, biologický seminář renata.flecknova[zavinac]gymfry.cz metodik prevence
Vladimír Hrdina hudební výchova vladimir.hrdina[zavinac]gymfry.cz  
PaedDr. Zdeňka Hrdinová výtvarná výchova, dějiny výtvarné kultury zdenka.hrdinova[zavinac]gymfry.cz školní knihovna 
RNDr. Bohumil Jírovský informatika a výpočetní technika, základy administrativy jirovsky[zavinac]gymfry.cz koordinátor ICT, kroužek programování
Mgr. Jan Hlávka anglický jazyk, anglická konverzace, občanská výchova jan.hlavka[zavinac]gymfry.cz projekt Světová škola, koordinátor studentského parlamentu, správa webu školy
Mgr. Lucie Müller německý jazyk, tělesná výchova lucie.muller[zavinac]gymfry.cz  

Mgr. Alena Hlávková 

anglický jazyk, tělesná výchova alena.hlavkova[zavináč]gymfry.cz výchovný poradce
Mgr. Tomáš Lengál anglický jazyk, občanská výchova, základy společenských věd tomas.lengal[zavinac]gymfry.cz člen Školské rady, koordinátor ŠVP, vedoucí projektu Junior Achievement,
koordinátor studentského parlamentu, projekt Světová škola
Mgr. Petra Lžíčařová anglický jazyk, matematika 
petra.lzicarova[zavinac]gymfry.cz koordinátorka programu Erasmus+
Mgr. Andrea Hniličková český jazyk, německý jazyk andrea.hnilickova[zavinac]gymfry.cz  
Mgr. Lenka Měkotová německý jazyk, matematika, německá konverzace
lenka.mekotova[zavinac]gymfry.cz  
Mgr. Helena Roubalová biologie, chemie,  matematika   helena.roubalova[zavinac]gymfry.cz  
Mgr. Milan Schleider

fyzika, chemie, tělesná výchova

milan.schleider[zavinac]gymfry.cz kroužek přírodních věd
Elizabeth Wasilewska anglická konverzace elizabeth.wasilewska[zavinac]gymfry.cz  
Mgr. Kryštof Špidla, Ph.D. český jazyk, občanská výchova, základy společenských věd, literární seminář, společenskovědní seminář krystof.spidla[zavinac]gymfry.cz předseda Školské rady, dramatický kroužek 
Mgr. Pavel Štryncl zeměpis, tělesná výchova pavel.stryncl[zavinac]gymfry.cz kroužek sportovních her
Provozní zaměstnanci   
Marie Němcová hospodářka marie.nemcova[zavinac]gymfry.cz  
Vladimír Podrazil školník vladimir.podrazil[zavinac]gymfry.cz  
Věra Gutknechtová uklízečka    
Naděžda Králová uklízečka    

 

Vedoucí předmětových komisí 
Český jazyk Mgr. Kryštof Špidla, Ph.D. krystof.spidla[zavinac]gymfry.cz
Matematika, fyzika Mgr. Petra Lžičařová petra.lzicarova[zavinac]gymfry.cz
Dějepis, občanská výchova, základy společenských věd Mgr. Tomáš Lengál tomas.lengal[zavinac]gymfry.cz
Přírodovědné obory Mgr. Renáta Flecknová renata.flecknova[zavinac]gymfry.cz
Cizí jazyky Mgr. Lenka Měkotová lenka.mekotova[zavinac]gymfry.cz
Tělesná výchova Mgr. Pavel Štryncl pavel.stryncl[zavinac]gymfry.cz
Estetické obory PaedDr. Zdeňka Hrdinová zdenka.hrdinova[zavinac]gymfry.cz
Informatika a výpočetní technika RNDr. Bohumil Jirovský jirovsky[zavinac]gymfry.cz

 

Třídní učitelé a zastupující třídní
třída učebna třídní učitel zastupující učitel
Prima 11 Jan Hlávka Zdena Hrdinová
Sekunda 12 Pavel Štryncl Lucie Müller
Tercie 17 Petra Lžičařová Lenka Měkotová
Kvarta 26 Milan Schleider Bohumil Jirovský
Kvinta 8 Andrea Hniličková Alena Hlávková
Sexta 20 Kryštof Špidla Luděk Antoš
Septima 4 Renáta Flecknová   Helena Roubalová
Oktáva 7 Tomáš Lengál Martina Košková

Konzultační hodiny učitelů jsou zveřejněny na elektronických nástěnkách.

Organizace školního roku 2019/2020

2. 9. 2019 zahájení výuky
29. 10. a 30. 10. 2019 podzimní prázdniny
23. 12. 2019 – 5. 1. 2020 vánoční prázdniny
6.1.2020 začátek vyučování po vánočních prázdninách
30. 1. 2020 den otevřených dveří
31. 1. 2020 pololetní prázdniny
8. 2. 2019 maturitní ples – Koloseum Liberec
9. 3. – 13. 3. 2020 jarní prázdniny
9. 4. – 13. 4. 2020 velikonoční prázdniny
30. 6. 2019 konec školního roku, vysvědčení
1. 7. 2020 – 31. 8. 2020 hlavni prázdniny