Učitelé

Vedení školy ve školním roce 2020/2021

ředitel Mgr. Pavel Čumpelík matematika, informatika a výpočetní technika pavel.cumpelik[zavináč]
gymfry.cz
 
zástupkyně Mgr. Martina Košková německý jazyk, dějepis, dějepisný seminář martina.koskova[zavinac]
gymfry.cz
výchovná poradkyně

 

Zaměstnanci školy ve školním roce 2019/2020 
Interní učitelé   
Mgr. Luděk Antoš český jazyk, dějepis ludek.antos[zavinac]gymfry.cz  
Mgr. Renáta Flecknová biologie, chemie, biologický seminář renata.flecknova[zavinac]gymfry.cz metodik prevence
Vladimír Hrdina hudební výchova vladimir.hrdina[zavinac]gymfry.cz  
PaedDr. Zdeňka Hrdinová výtvarná výchova, dějiny výtvarné kultury zdenka.hrdinova[zavinac]gymfry.cz školní knihovna 
RNDr. Bohumil Jírovský informatika a výpočetní technika, základy administrativy jirovsky[zavinac]gymfry.cz koordinátor ICT, kroužek programování
Mgr. Jan Hlávka anglický jazyk, anglická konverzace, občanská výchova jan.hlavka[zavinac]gymfry.cz projekt Světová škola, koordinátor studentského parlamentu, správa webu školy
Mgr. Lucie Müller německý jazyk, tělesná výchova lucie.muller[zavinac]gymfry.cz  

Mgr. Alena Hlávková 

anglický jazyk, tělesná výchova alena.hlavkova[zavináč]gymfry.cz výchovný poradce
Mgr. Tomáš Lengál anglický jazyk, občanská výchova, základy společenských věd tomas.lengal[zavinac]gymfry.cz člen Školské rady, koordinátor ŠVP, vedoucí projektu Junior Achievement,
koordinátor studentského parlamentu, projekt Světová škola
Mgr. Petra Lžíčařová anglický jazyk, matematika 
petra.lzicarova[zavinac]gymfry.cz koordinátorka programu Erasmus+
Mgr. Andrea Hniličková český jazyk, německý jazyk andrea.hnilickova[zavinac]gymfry.cz  
Mgr. Lenka Měkotová německý jazyk, matematika, německá konverzace
lenka.mekotova[zavinac]gymfry.cz  
Mgr. Helena Roubalová biologie, chemie,  matematika   helena.roubalova[zavinac]gymfry.cz  
Mgr. Milan Schleider

fyzika, chemie, tělesná výchova

milan.schleider[zavinac]gymfry.cz kroužek přírodních věd
Elizabeth Wasilewska anglická konverzace elizabeth.wasilewska[zavinac]gymfry.cz  
Mgr. Kryštof Špidla, Ph.D. český jazyk, občanská výchova, základy společenských věd, literární seminář, společenskovědní seminář krystof.spidla[zavinac]gymfry.cz předseda Školské rady, dramatický kroužek 
Mgr. Pavel Štryncl zeměpis, tělesná výchova pavel.stryncl[zavinac]gymfry.cz kroužek sportovních her
Mgr. Alice Černá anglický jazyk, tělocvik alice.cerna[zavinac]gymfry.cz  
Provozní zaměstnanci   
Marie Němcová hospodářka marie.nemcova[zavinac]gymfry.cz  
Vladimír Podrazil školník vladimir.podrazil[zavinac]gymfry.cz  
Věra Gutknechtová uklízečka    
Naděžda Králová uklízečka    

 

Vedoucí předmětových komisí 
Český jazyk Mgr. Kryštof Špidla, Ph.D. krystof.spidla[zavinac]gymfry.cz
Matematika, fyzika Mgr. Petra Lžičařová petra.lzicarova[zavinac]gymfry.cz
Dějepis, občanská výchova, základy společenských věd Mgr. Tomáš Lengál tomas.lengal[zavinac]gymfry.cz
Přírodovědné obory Mgr. Renáta Flecknová renata.flecknova[zavinac]gymfry.cz
Cizí jazyky Mgr. Lenka Měkotová lenka.mekotova[zavinac]gymfry.cz
Tělesná výchova Mgr. Pavel Štryncl pavel.stryncl[zavinac]gymfry.cz
Estetické obory PaedDr. Zdeňka Hrdinová zdenka.hrdinova[zavinac]gymfry.cz
Informatika a výpočetní technika RNDr. Bohumil Jirovský jirovsky[zavinac]gymfry.cz

 

Třídní učitelé a zastupující třídní
třída učebna třídní učitel zastupující učitel
Prima 11 Lucie Müller Martina Košková
Sekunda 12 Jan Hlávka Tomáš Lengál
Tercie 17 Pavel Štryncl Alice Černá
Kvarta 26 Petra Lžičařová Lenka Měkotová
Kvinta 8 Milan Schleider Bohumil Jirovský
Sexta 20 Andrea Hniličková Helena Roubalová
Septima 4 Kryštof Špidla Luděk Antoš
Oktáva 7 Renáta Flecknová   Pavel Čumpelík

Konzultační hodiny učitelů jsou zveřejněny na elektronických nástěnkách.

Organizace školního roku 2020/2021

  • Začátek školního roku – úterý 1. září 2020
  • Podzimní prázdniny – čtvrtek 29. a pátek 30. října 2020
  • Vánoční prázdniny  – středa 23. prosince 2020 až neděle 3. ledna 2021
  • Pololetní prázdniny – pátek 29. ledna 2021
  • Jarní prázdniny – 1. února až 7. února 2020
  • Velikonoční prázdniny – čtvrtek 1. dubna 2021
  • Konec školního roku – středa 30. června 2021
  • Hlavní prázdniny – 1. červenec až 31. srpen 2021