Přijímací řízení

Přípravný kurz k přijímacím zkouškám pro uchazeče z 5. tříd

se uskuteční 20. března, 27. března, 3. dubna a 10. dubna 2019 vždy od 15:00 hodin. 
Rozsahem je učivo matematiky a českého jazyka.

Přijímací zkoušky pro uchazeče z 5. tříd

První kolo:

  1. termín: 16. dubna 2019
  2. termín: 17. dubna 2019

Podrobné informace budou průběžně doplňovány.

Přijímací zkoušky pro uchazeče z 9. tříd

Doplnění třídy kvinta.

Informace budou průběžně doplňovány.

Otevírá se:

  • 1 třída v oboru Gymnázium (osmileté) 7941K/81 – 30 žák
  • doplnění volných míst ve třídě KVINTA uchazeči z 9. třídy (5 – 7 volných míst)

Obsah zkoušek: státní testy z matematiky a českého jazyka. Bližší informace o testech na www.cermat.cz.

Dokumenty k přijímacímu řízení:

Přijímací řízení – kritéria 2019/20

Přihláška 2018/19

Náležitosti odvolání

Zápisový lístek

Stránky průběžně aktualizujeme. Sledujte případné změny.