Studenti

Seznam učebnic pro kvintu 2019/2020

 • Biologie: Biologie Rostlin- pro gymnázia (Fortuna)
 • Chemie: ŠRÁMEK, Vratislav. Obecná a anorganická chemie. 2. vydání (Nakladatelství Olomouc, 2000. ISBN 80-7182-099-7)
 • Zeměpis: Geografie 1- pro střední školy (fyzicko-geografická část)
 • Fyzika: BEDNAŘÍK, Milan a Miroslava ŠIROKÁ. Fyzika pro gymnázia: mechanika.   3. přeprac. vydání (Prometheus, 2000, 288 s. ISBN 80-719-6176-0)
 • Dějepis: Dějepis 1- pravěk a starověk (SPN)
 • Anglický jazyk: Maturita Solution- díl 2 (Oxford University Press) – 2nd edition; Student book, Workbook (s CD)
 • Základy spol. věd: Psychologie (Computer Media) Ladislava Doležalová a Marie Vlková)
 • Německý jazyk: Prima A2- díl 4 (FRAUS); učebnice + pracovní sešit
 • Český jazyk: Literatura pro 1. ročník gymnázií (SPN)
                          Čítanka pro 1. ročník gymnázií
                          Český jazyk pro 1. ročník středních škol (SPN)
 • Matematika: Matematika pro gymnázia  Základní poznatky (Prometheus)
                       Matematika pro gymnázia  Rovnice a nerovnice (Prometheus)
                          Matematika pro gymnázia   Planimetrie (Prometheus)

UČEBNICE KVINTA

Škola se také účastní mezinárodního zjišťování TIMSS.

Organizace školního roku 2019/2020

2. 9. 2019 zahájení výuky
29. 10. a 30. 10. 2019 podzimní prázdniny
23. 12. 2019 – 5. 1. 2020 vánoční prázdniny
6.1.2020 začátek vyučování po vánočních prázdninách
30. 1. 2020 den otevřených dveří
31. 1. 2020 pololetní prázdniny
8. 2. 2019 maturitní ples – Koloseum Liberec
9. 3. – 13. 3. 2020 jarní prázdniny
9. 4. – 13. 4. 2020 velikonoční prázdniny
30. 6. 2019 konec školního roku, vysvědčení
1. 7. 2020 – 31. 8. 2020 hlavni prázdniny