Studenti

Seznam učebnic pro kvintu 2020/2021

 • Biologie: Biologie Rostlin- pro gymnázia (Fortuna)
 • Chemie: ŠRÁMEK, Vratislav. Obecná a anorganická chemie. 2. vydání (Nakladatelství Olomouc, 2000. ISBN 80-7182-099-7)
 • Zeměpis: Geografie 1- pro střední školy (fyzicko-geografická část)
 • Fyzika: BEDNAŘÍK, Milan a Miroslava ŠIROKÁ. Fyzika pro gymnázia: mechanika.   3. přeprac. vydání (Prometheus, 2000, 288 s. ISBN 80-719-6176-0)
 • Dějepis: Dějepis 1- pravěk a starověk (SPN)
 • Anglický jazyk: Maturita Solution- díl 2 (Oxford University Press) – 2nd edition; Student book, Workbook (s CD)
 • Základy spol. věd: Psychologie (Computer Media) Ladislava Doležalová a Marie Vlková)
 • Německý jazyk: Prima A2- díl 4 (FRAUS); učebnice + pracovní sešit
 • Český jazyk: Literatura pro 1. ročník gymnázií (SPN)
                          Čítanka pro 1. ročník gymnázií
                          Český jazyk pro 1. ročník středních škol (SPN)
 • Matematika: Matematika pro gymnázia  Základní poznatky (Prometheus)
                       Matematika pro gymnázia  Rovnice a nerovnice (Prometheus)
                          Matematika pro gymnázia   Planimetrie (Prometheus)

UČEBNICE KVINTA

Škola se také účastní mezinárodního zjišťování TIMSS.

Organizace školního roku 2020/2021

 • Začátek školního roku – úterý 1. září 2020
 • Podzimní prázdniny – čtvrtek 29. a pátek 30. října 2020
 • Vánoční prázdniny  – středa 23. prosince 2020 až neděle 3. ledna 2021
 • Pololetní prázdniny – pátek 29. ledna 2021
 • Jarní prázdniny – 1. února až 7. února 2020
 • Velikonoční prázdniny – čtvrtek 1. dubna 2021
 • Konec školního roku – středa 30. června 2021
 • Hlavní prázdniny – 1. červenec až 31. srpen 2021