ŠVP

Školní vzdělávací plány pro 1. a 2. stupeň

Název ŠVP: ŠVP ZV Gymnázia Frýdlant

Od školního roku roce 2012/13 je platný pro všechny třídy naší školy.

ŠVP GF

ŠVP GF přílohy

 

ŠVP – GF je také k nahlédnutí v listinné podobě na ředitelství školy