Daily Archives: 6.3.2020

Aktuální informace k epidemii koronaviru Covid-19

Opatření v souvislosti s šířením koronaviru COVID-19 Sledujte pokyny příslušných institucí: Ministerstva zdravotnictví https://www.mzcr.cz Státní zdravotní ústav  http://www.szu.cz/tema/prevence/2019ncov Ministerstva školství http://www.msmt.cz/doporuceni-pro-skoly-ke-koronaviru KHS Liberec https://www.khslbc.cz/ Portál vzdělávání LK https://www.edulk.cz/default.aspx Dodržujte pravidla zvýšené hygieny. V případě návratu z rizikových oblastí nebo v závislosti na zhoršeném zdravotním stavu kontaktujte KHS Liberec na tel. čísle 485 253 111 a zvažte pobyt v domácí karanténě, s ohleduplností k ostatním… Read More »