Category Archives: Aktuality

Přijetí do vyššího ročníku

Vyhlašujeme kritéria pro přijetí žáků z devátých tříd na doplnění šesti uvolněných míst do pátého ročníku osmiletého studia dle par. 63 školského zákona. Žádost o přijetí je nutné doručit do školy nejpozději do pátku 24. května 2024, nelze využít systém DIPSY – nejedná se přijímací řízení do prvního ročníku! Je nutné současně doručit výsledky JPZ… Read More »

Ředitelské volno

Sdělení ředitele školy V souladu s § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění, vyhlašuji z provozně-organizačních důvodů na pátek 10. května 2024 ředitelské volno na škole Gymnázium, Frýdlant, Mládeže 884, příspěvková organizace. Ve Frýdlantu 30. dubna 2024                                                                                             Mgr. Pavel… Read More »

Den s armádou

Dne 11. 4. navštívili naši školu vojáci Armády ČR a připravili si pro studenty nižších ročníků velmi zajímavý program. Na 4 stanovištích se studenti seznámili se základy sebeobrany, procvičili si první pomoc včetně masáže srdce, byla jim představena vybraná vojenská technika s vojenským vybavením a v neposlední řadě se studenti seznámili s významem, funkcí a… Read More »

Světový den porozumění autismu na GF

Dne 2. dubna se po celém světě slaví Světový den porozumění autismu. My jsme uspořádali akci a vyjádřili tak svou podporu lidem s autismem. Oblékli jsme se do modrého oblečení, které je jedním ze symbolů spojených s autismem, neboť modrá barva symbolizuje komunikaci a sebevyjádření, což jsou oblasti, ve kterých mají lidé s autismem největší… Read More »

Přednáška v Krajské vědecké knihovně v Liberci

Ve čtvrtek 4. dubna 2024 se žáci sexty a septimy zúčastnili přednášky o vzniku a významu OSN, lidských právech a válkách na Balkáně. Přednášejícím byl pan Vladimír Dzuro, který více než devět let zastával funkci vyšetřovatele Mezinárodního trestního tribunálu pro bývalou Jugoslávii (ICTY) v Den Haagu. Poté vedl kancelář Úřadu pro vnitřní záležitosti OSN v New Yorku.… Read More »

Parlament se zaměřil na wellbeing

V rámci celorepublikové akce Týden pro wellbeing ve škole realizoval studentský parlament průzkum mezi žáky a učiteli na téma „pohody ve škole“. Šetření proběhlo formou otevřených otázek. Ptali jsme se respondentů, co přispívá k tomu, že se na naší škole cítí dobře, chodí sem rádi. A také na to, co naopak vede k jejich nepohodě… Read More »

Přípravné kurzy k JPZ

Přípravné kurzy na jednotné přijímací zkoušky pro uchazeče o studium osmiletého oboru gymnázium z pátých tříd Vždy ve středu od 15 hodin do 16.45 hod. v budově gymnázia Termíny: 20. 3., 27. 3., 3. 4., a 10. 4. 2024 Účast na kurzu je dobrovolná a je možné se zúčastnit pouze jednotlivých setkání nebo hodin. Náplní hodin budou… Read More »

Akce v Krajské vědecké knihovně v Liberci

Připomínka obětí vyhlazení terezínského rodinného tábora v Osvětimi – Březince. Žáci ze sexty a septimy se dne 7. března 2024 zúčastnili přednášky paní RNDr. Michaely Vidlákové, která i se svými rodiči přežila holokaust v terezínském ghettu. Poté akce pokračovala před židovskou synagogou, kde se četla jména obětí pocházející z Liberce. Nakonec byl zasazen růžový keř,… Read More »