Category Archives: Aktuality

Výsledky přijímacího řízení pro uchazeče z 9. tříd

V menu Uchazeči byly zveřejněny výsledky přijímacího řízení pro uchazeče z 9. tříd. Nepřijatí uchazeči obdrží rozhodnutí ředitele školy v písemné podobě poštou. Odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí podává zákonný zástupce nezletilého uchazeče k rukám ředitele školy ve dvou vyhotoveních, a to do 3 dnů ode dne doručení rozhodnutí.  Jako potvrzení nástupu ke studiu slouží zápisový… Read More »

Pozvánka na vernisáž

Srdečně zveme na vernisáž výstavy Základní umělecké školy Frýdlant a Gymnázia Frýdlant ve středu 31. 5. 2023 v 16:00 hodin ve výstavní síni frýdlantské radnice. Otevřeno do 27. 6. 2023. Út-ne od 10:00 do 16:00 hodin.

Exkurze na TUL

Ve čtvrtek 2. března se uskutečnila exkurze části septimy frýdlantského gymnázia na katedře netkaných textilií a nanotechnologií TUL. Katedra je lídrem zejména ve výzkumu a vývoji nanovlákenných materiálů, například v oblasti tkáňového inženýrství, systémů s řízeným dodáváním léčiv a problematiku krytů ran. Organizátory akce byli doktorandi Ing. M. Klíčová a Ing. J. Erben. Akce začala… Read More »

Ředitelské volno

Sdělení ředitele školy V souladu s §24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění, vyhlašuji z důvodu plánovaného přerušení dodávky elektřiny dodavatelem na středu 8. března 2023 ředitelské volno na škole Gymnázium, Frýdlant, Mládeže 884, příspěvková organizace. Ve Frýdlantu 28. února 2023                                                                                            Mgr.… Read More »

Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám

Základní informace k přípravným kurzům na přijímací zkoušky: Pro uchazeče z pátých tříd ZŠ 4x každou středu od 22. března 2023 Bezplatné, dobrovolné, účast nemá vliv na přijímací řízení Uchazeč se může zúčastnit libovolného počtu lekcí Vždy 1 vyučovací hodina matematiky a 1 hodina českého jazyka V případě velkého zájmu budou účastníci rozděleni do 2 skupin S sebou… Read More »

Den otevřených dveří pro uchazeče

Den otevřených dveří na Gymnáziu Frýdlant se uskuteční ve středu 25. 1. 2023 od 15:00. Přijďte se podívat, zeptat učitelů nebo žáků, zjistit více i méně důležité informace k přijímacím zkouškám, přípravě na ně i ke studiu na škole od žáků, učitelů i od vedení školy… Program DOD: Představení školy a studijního programu Podmínky podávání… Read More »