Monthly Archives: Květen 2020

Pokyny pro žáky primy až septimy

distanční výuka zůstává v platnosti, vyučuje se podle distančního rozvrhu konzultace a třídnické hodiny ve skupinách do 15 osob organizuje dle potřeby třídní učitel, z kapacitních důvodů nejdříve od 16. června 2020 (od 8. -15. 6. se konají přijímací a maturitní zkoušky) klasifikace druhého pololetí školního roku 2019/2020 se uzavírá v pátek 19. června 2020 výběr učebnic… Read More »

Pozvánka ke konání přijímacích zkoušek

Jednotné přijímací zkoušky pro žáky pátých ročníků základních škol do prvního ročníku osmiletého gymnázia se budou konat v úterý 9. června 2020 v budově Gymnázia Frýdlant na adrese Mládeže 884, Frýdlant. Uchazeči budou vstupovat do školy hlavní vchodem. Hned u vchodu odevzdají čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění, podepsané zákonným zástupcem (formulář lze vyplnit a podepsat… Read More »

Školní knihovna otevřena

Školní knihovnu je možno navštívit každou středu od 13:30 do 15:00. Pro vstup do knihovny platí stejná opatření jako pro vstup do školy.

Sdělení vedení školy ke konání maturitních zkoušek v červnu 2020

Zveřejňujeme sdělení ředitele školy ke konání maturitních zkoušek, obsahující termíny a bezpečnostní pokyny pro jejich průběh.  Také je k dispozici formulář pro čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění. Upozorňujeme, že vyplněné a podepsané čestné prohlášení musí odevzdat každá osoba, která vstupuje do školy, stejně jako musí dodržovat předepsaná hygienická opatření. Toto nařízení se týká i… Read More »

Informace ke konání přijímacích zkoušek na GF z 5. a 9. tříd

Věnujte pozornost aktuálním informacím ředitele školy k přijímacímu řízení do 1. ročníku nižšího gymnázia a 1 ročníku vyššího gymnázia. Během konání přijímacích zkoušek je nutné se řídit bezpečnostními pokyny, které dostanou uchazeči jako přílohu pozvánky ke zkouškám, nebo jsou k přečtení na webu školy, kde najdete také ke stažení formulář pro čestné prohlášení. Přehled aktuálních… Read More »

Informace ke konání maturitních zkoušek

Termíny konání maturitních zkoušek: 1. 6. 2020 DT matematika od 8:00 hod. 1. 6. 2020 DT anglický jazyk od 13:00 hod. 2. 6. 2020 DT český jazyk a literatura od 8:00 hod.  2. 6. 2020 DT německý jazyk od 8:00 hod. 10. – 12. 6. 2020 ústní maturitní zkoušky 15. 6. 2020 obhajoby ZMP Další… Read More »

Čipové karty ISIC gymnázia Frýdlant

Připravujeme pro všechny žáky gymnázia možnost pořízení čipové ISIC karty. Karta může sloužit jako průkaz studenta, lze ji využít pro případné slevy při nákupech, ale hlavně může nahradit čip pro vstup do školy a zároveň i čip pro odběr obědů ve školní jídelně. První pořízení karty stojí 290,- Kč a cena za prodloužení na další… Read More »

Sdělení vedení školy k průběhu vzdělávání, hodnocení a ukončení 2. pololetí školního roku 2019/2020

Od 11. května bude probíhat příprava závěrečného ročníku k maturitní zkoušce formou on-line konzultací podle rozvrhu distanční výuky, nebo předem domluvených konzultací ve škole. K účasti žáků na konzultacích ve škole je nutné dodržovat ustanovení materiálu MŠMT k Ochraně zdraví a provozu středních škol a zároveň odevzdat ve škole vyplněné aktuální Čestné prohlášení. Výuka ostatních ročníků bude nadále probíhat distanční… Read More »