Author Archives: Jan Hlávka

Den otevřených dveří

Z důvodů epidemiologické situace jsme pro zájemce o studium z pátých i devátých tříd připravili on-line verzi „Dne otevřených dveří“ na naší škole. Na webu školy jsou k dispozici dokumenty s kritérii pro přijímání do primy, určeno pro uchazeče z pátých tříd, a kritéria pro doplnění pátého ročníku studia, určeno pro uchazeče z devátých tříd. Pro snadnější orientaci všech uchazečů a… Read More »

Den otevřených dveří Gymnázia Frýdlant   

Každoročně se na konci ledna na našem gymnáziu koná den otevřených dveří. Letos se uskuteční ve středu 27. ledna 2021 od 15 hodin online formou. Zváni jsou nejen uchazeči z pátých a devátých tříd základních škol, ale i jejich rodiče. Zařazeny budou informace ke studiu na škole, k přijímacímu řízení a podávání přihlášek, k nahlédnutí bude prezentace školy a… Read More »

Vánoční přání

Vážení rodiče, milí žáci, přejeme Vám krásné prožití vánočních svátků, mnoho optimismu, elánu a hlavně zdraví v novém roce, Vám i všem Vašim blízkým. Užijte si zasloužené, prodloužené vánoční prázdniny a načerpejte dostatek energie pro další pokračování tohoto školního roku. Bohužel ani v této chvíli nevíme vůbec nic o tom, jak bude vypadat lednový start. Proto Vás… Read More »

Sdělení ředitele školy k organizaci výuky v období od 7. 12. 2020

  Termín Forma výuky Třídy 7. 12.  – 11. 12. 2020 prezenční prima, tercie, kvinta, sexta, oktáva   distanční sekunda, kvarta, septima 14. 12. – 18. 12. 2020 prezenční sekunda, kvarta, septima, oktáva   distanční prima, tercie, kvinta, sexta   Pro všechny třídy je dále závazný rozvrh výuky „suplování“ pro aktuální týden zveřejněný v Bakalářích. Všem… Read More »

Osobní konzultace vyučujících

Od 30. 11. 2020 jsou všem žákům školy umožněny osobní konzultace ve formátu 1/ 1 (1 žák – 1 učitel). Na přesném času konzultace je nutné se s příslušným vyučujícím předem domluvit přes školní email nebo přes IS Bakaláři, z důvodu zachování formátu schůzek. Pro vstup do školy žáci budou využívat žákovský vchod do školy (pro vstup… Read More »

Platební údaje pro platbu obědů

Platební údaje pro platbu obědů a přístupové údaje do internetového portálu školní jídelny si můžete vyzvednout od pondělí u paní Zástěrové v úředních hodinách

Obědy od 30.11. a změna způsobu platby

Od 30.11. mají mohou studenti gymnázia opět využít možnosti oběda ve školní jídelně. Obědy je nutno objednat na webových stránkách, anebo v krajních případech telefonicky u paní Zástěrové (725 861 707). Zároveň od 1. 12. bude možné obědy platit pouze bezhotovostně, platbou na účet. V případě, že nemáte platební údaje, můžete si je vyzvednout u… Read More »